De Lichtenvoorde ondersteunt waar nodig is

De Lichtenvoorde is een zorgaanbieder met als belangrijkste doelstelling het verzorgen en begeleiden van mensen met een (licht verstandelijke, matig of ernstige verstandelijke en/of psychiatrische) beperking, ongeacht geslacht, leeftijd, etnische afkomst of levensovertuiging, als volwaardige burgers in de lokale samenleving. De organisatie is toegelaten tot de zorgfuncties LVB, VG, GGZ en LG.

De Lichtenvoorde is volledig HKZ gecertificeerd en gecertificeerd voor de Roze Loper (tolerantie ten aanzien van seksuele diversiteit bij cliënten en medewerkers). Ook is De Lichtenvoorde een erkend Calibris leerbedrijf en ontwikkelde met Avans+ een door de VGN erkende interne mbo-opleiding voor gespecialiseerde jeugdzorg. In 2012 is met Avans+ een gespecialiseerde mbo-opleiding voor de ouderenzorg binnen de gehandicaptenzorg ontwikkeld. De organisatie behoort ten aanzien van de toepassing van zorgtechnologie tot de koplopers binnen de sector evenals bij het omgaan met seksualiteitsvraagstukken en kleinschalige zorg in de wijk.

Met deze website maken wij transparant op welke wijze De Lichtenvoorde inhoud geeft aan zorg. U kunt als belanghebbende invloed hebben op ons zorgbeleid door over de inhoud via de mail te communiceren met de portefeuillehouders.

Meer nieuws

Laatste nieuws

Dec 2014

De Lichtenvoorde samen in actie voor Voedselbank

De Lichtenvoorde doet mee aan inzamelingsactie ’Samen voor de Voedselbank’

Werkgebied van De Lichtenvoorde

Alle locaties

/Kinderen en jongeren

/Kinderen en jongeren met behandeling

/Kinderen en jongeren met ASS

/Volwassenen

/Volwassenen met meervoudige beperking

/Dagbesteding

/Ouderen

Onze blogs