De Lichtenvoorde, niet zo maar een zorginstelling!

Historie: bijna 50 jaar zorginnovatie
De Lichtenvoorde is in 1966 als alternatief voor de dan bestaande instellingen opgericht door burgers uit de regio. De organisatie werd formeel erkend en ontwikkelde zich door de jaren heen. Innovatie van zorgprocessen stond aan de basis van deze organisatie en is kenmerkend voor de organisatie gebleven.

De Lichtenvoorde is nu een zorgaanbieder in de caresector van de gezondheidszorg met als belangrijkste doelstelling het verzorgen en begeleiden van mensen met een (licht verstandelijke, matige of ernstige verstandelijke en/of psychiatrische en/of lichamelijke) beperking, ongeacht geslacht, leeftijd, etnische afkomst of levensovertuiging, als volwaardige burgers in de lokale samenleving. De organisatie is oorspronkelijk binnen de AWBZ toegelaten tot de zorgfuncties LVB, VG, GGZ en LG.

De Lichtenvoorde werd jaren geleden al als een van de eerste zorginstellingen volledig HKZ gecertificeerd en was vorig jaar ook als eerste gehandicaptenzorginstelling gecertificeerd voor de Roze Loper (tolerantie ten aanzien van seksuele diversiteit bij cliënten en medewerkers).

Wij behoren bij het laatste sectorbrede cliëntwaarderingsonderzoek tot de best scorende instellingen; dat gold ook voor de meest recente medewerkersraadpleging door Effectory dit jaar.

De Lichtenvoorde is een erkend Calibris-leerbedrijf en ontwikkelde met Avans+ een door de VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) erkende interne Mbo-opleiding voor gespecialiseerde jeugdzorg. In 2012 is in samenwerking met Avans+ ook een gespecialiseerde Mbo-opleiding voor de ouderenzorg binnen de gehandicaptenzorg ontwikkeld.

De organisatie behoort ten aanzien van de toepassing van zorgtechnologie tot de koplopers binnen de sector. Dat geldt ook voor het omgaan met seksualiteitsvraagstukken en kleinschalige zorg in de wijk.

Binnen de sector wordt De Lichtenvoorde gewaardeerd voor de bejegening van cliënten en de innovaties van zorgprocessen. De Lichtenvoorde is nu actief voor gemeentelijke jeugdzorg (ambulant en residentieel) en Wmo, GGZ-c voor de centrumgemeente en langdurige zorg (Wlz) voor de zorgkantoren Menzis en Achmea.

Voor meer informatie over de visie en missie gaat u naar de pagina Strategie en leest de de onderliggende beleidsnotities.

Meer nieuws

Laatste nieuws

Jun 2015

Kinderhulp helpt kinderen behandelgroepen

Het Nationaal Fonds Kinderhulp vindt dat alle kinderen recht hebben op geluk. Zij helpen jaarlijks zo’n 90.000 kinderen. Deze kwe...

Werkgebied van De Lichtenvoorde

Alle locaties

/Kinderen en jongeren

/Kinderen en jongeren met behandeling

/Kinderen en jongeren met ASS

/Volwassenen

/Volwassenen met meervoudige beperking

/Dagbesteding

/Ouderen

Onze blogs