Direct contact Telefoon (0544) 37 11 30
Tekstgrootte
Telefoon

UPDATE 25-3: Wat is ons beleid rondom het Coronavirus?

De ontwikkelingen rondom het coronavirus gaan snel. Er zijn zware maatregelen tot en met 6 april zijn aangekondigd. We kunnen ons voorstellen dat er bij jullie ook vragen zijn over het Coronavirus. Wat betekent het voor de zorg en begeleiding van de cliënten bij De Lichtenvoorde? We hebben het daarom op een rij gezet. Zodra er nieuwe informatie is, geven we hier direct een nieuwe update.

25 maart: Bezoek- en contactverbod - aangepast aan nieuwe maatregelen

Wijzigingen in het bezoek- en contactverbod staan onderstreept.

Vrijdagavond 20 maart is overgegaan op een bezoek- en contactverbod op alle locaties. De ontwikkelingen in Nederland en de besluiten van het kabinet maken dat we deze maatregelen nemen. Ons allerbelangrijkste uitgangspunt in deze Coronacrisis is veiligheid. We bepalen onze maatregelen dan ook met in ons achterhoofd dat de situatie voor alle individuele cliënten veilig moet zijn. Wij zijn er immers voor de kwetsbare mensen in de samenleving.

Voor alle locaties is dus bepaald dat er sprake is van een bezoek- en contactverbod

Voor het bezoek- en contactverbod volgen we het kabinetsbesluit van donderdagavond 19 maart 2020 en de aangescherpte en nieuwe maatregelen van het kabinet op 23 maart 2020
. Het bezoek- en contactverbod geldt in ieder geval tot 6 april, of langer als het kabinet en/of RIVM dit bepaalt. Ook volgen we hiermee de bezoekregeling Gehandicaptenzorg van de VGN. We hebben veel cliënten met een kwetsbare gezondheid. De risico’s op verspreiding van besmetting nemen toe en er zijn ingrijpende maatregelen nodig om clienten, naasten en medewerkers te beschermen.

Wat is een bezoek- en contactverbod?

Wat houdt een bezoek- en contactverbod precies in?

 • We sluiten de deuren voor bezoekers (inclusief vrijwilligers) vanaf vrijdagavond 20 maart.
 • Zorgmedewerkers zijn uiteraard wel aanwezig op locatie.
 • Cliënten gaan niet meer op bezoek buiten de locatie.
 • Alleen behandelaren komen op de locatie als er een medische of behandelinhoudelijke noodzaak is.

Hoe om te gaan met verlof op alle locaties?
De mogelijkheid bestaat dat cliënten met verlof gaan. Hieraan zitten echter wel diverse randvoorwaarden en consequenties vast:

 • De gedragsdeskundige bepaalt, indien van toepassing in overleg met de wettelijk vertegenwoordiger, óf de cliënt ook daadwerkelijk naar huis kan vanuit medisch perspectief en pedagogisch perspectief.
 • Als beide perspectieven veilig zijn, dan is de voorwaarde dat de cliënt minimaal tot 6 april op die tijdelijke locatie elders verblijft. Of langer mocht het kabinet dat bepalen.
 • Wil de cliënt daarna terug naar de locatie? Dan geldt in alle gevallen een quarantaine van 14 dagen. Ook als de cliënt geen klachten heeft.

Familie en wettelijke vertegenwoordigers mogen de cliënt ophalen, ook na vrijdagavond. De voorwaarden blijven dan gelijk.

Wat kan nog wel op alle locaties?

Het RIVM vraagt iedereen om zoveel mogelijk thuis te blijven.
Maar het is niet zo dat er helemaal niets meer kan en mag op een locatie. De maatregelen hebben vooral betrekking op het besluit van het kabinet en de voorschriften van het RIVM.

Wat kan wel?

 • Cliënten die groepsgericht wonen, leven in een ‘gemeenschap’. Dit houdt in dat we het zien als een gewoon huis, als zij geen contacten hebben buiten de locatie.
 • Binnen de locatie kunnen cliënten bij elkaar op de koffie als cliënten de voorschriften van het RIVM kunnen hanteren. Dit is op inschatting van de persoonlijk begeleider.
 • Bij een behandelinhoudelijke noodzaak mag een cliënt onder begeleiding bijvoorbeeld een ommetje maken of onder begeleiding een stukje fietsen. Dit is ter beoordeling aan de gedragsdeskundige.
 • Activiteiten als een rondje wandelen in de buitenlucht mogen met niet meer dan 3 personen (1 begeleider, 2 cliënten)
 • Cliënten kunnen telecontact hebben met anderen.
 • Activiteiten binnen de eigen woonlocatie met cliënten en begeleiders kunnen in kleine groepjes plaatsvinden (ongeveer vier personen).
 • Spelletjes mag je doen in klein groepsverband (ongeveer vier personen).
 • Kinderen (jonger dan 12 jaar) mogen buiten spelen met groepsgenoten
 • Probeer een ritme in te bouwen, maak een weekprogramma als houvast.

Speciaal voor cliënten hebben we het volgende met pictogrammen uitgewerkt om te gebruiken:

Speciaal voor het appartement-wonen
Ook voor het appartement-wonen gelden alle bovenstaande mogelijkheden over wat wel kan en niet mag. Omdat deze cliënten een eigen voordeur hebben en er daarmee geen of weinig toezicht mogelijk is, is er een bijzondere bepaling voor cliënten in een appartement.

De bepaling is: Indien een cliënt de locatie verlaat en contacten heeft met derden buiten de locatie, bijvoorbeeld om te gaan werken, of toch andere mensen te ontmoeten, dan geldt deze persoon als potentieel besmettingsgevaar. Wij beschouwen díe cliënt vanaf dat moment als ambulante cliënt.

 • Dat houdt in dat wij geen fysieke en face-to-face begeleiding meer bieden, maar alleen nog via tele-consulten waarbij de cliënt op het eigen appartement is en de begeleider op kantoor.
 • Díe cliënt mag ook niet meer in de groepsruimte zijn vanaf dat moment.
 • Díe cliënt mag ook niet meer bij andere cliënten in hun appartement komen vanaf dat moment.
 • Andere cliënten mogen ook niet meer in het appartement via díe cliënt komen vanaf dat moment.

De locaties waarvoor appartement-wonen geldt zijn: Den Koem, Tramstraat, Hofstraat, Petershof, Patronaatstraat, Nieuwstraat, Orangie en Veldmate.

Maatregelen die we al eerder hebben genomen:


Ambulante hulpverlening

Per direct zeggen we de reguliere afspraken af en zetten we ze om in teleconsulten. Denk hierbij aan een consult via Skype, telefoon etc.

Annulering werken (dagbesteding) en begeleid werken

Vanaf maandag 16 maart sluiten we alle werklocaties (dagbestedingslocaties) tot en met 6 april. Dit geldt voor:
- Dagbesteding van cliënten die bij De Lichtenvoorde wonen.
- Dagbesteding voor cliënten die bij De Lichtenvoorde wonen en extern dagbesteding hebben. Denk hierbij ook aan begeleid werken via Jouw Kans, Werkbaan Oost en Hacron.
- Cliënten van andere zorgorganisaties die bij De Lichtenvoorde dagbesteding hebben. Ook het vervoer van en naar de locaties vervalt hiermee.

Cliënten met een betaalde baan

- Gaat het om een cliënt die ambulante zorg krijgt? Dan is het de verantwoordelijkheid van de cliënt zelf of hij/zij gaat werken.
- Gaat het om een cliënt die bij De Lichtenvoorde woont en die dus niet kan werken? Dan neemt de persoonlijk begeleider contact op met de werkgever. Als het nodig is dat de zorgteammanager contact opneemt met de werkgever, dan doet zij dit.

Logeerhuizen gaan sluiten

Vanaf vrijdag 20 maart sluiten we het logeerhuis in Ruurlo. Het logeerhuis in Varsseveld was afgelopen weekend al gesloten door het hoge aantal afmeldingen.

Naschoolse opvang dagbehandeling dicht

De naschoolse opvang dagbehandeling is dicht tot en met 6 april.

Wat houden de overige maatregelen die wij treffen in?

 • Scholingen, teamuitjes en woonoverleggen gaan niet door. Dit geldt ook voor de radenavond, activiteiten Perron 8 voor cliënten en het koor 'Zo gek nog niet' etc.
 • Teamoverleggen, zowel op het sector-/bedrijfsbureau als op de eigen locatie, gaan niet door.
 • Bij de multidisciplinaire overleggen (MDO's) bekijken we of en zo ja, in welke vorm het overleg doorgaat. Is het MDO noodzakelijk of kan het doorgeschoven worden? De gedragsdeskundige zal dit bekijken. En als het doorgaat, kan het dan bijvoorbeeld telefonisch of in een kleiner verband?
 • Werkoverleggen met externen gaan niet door, tenzij er een zorginhoudelijke noodzaak is. Dit beoordeelt een gedragsdeskundige.
 • Medewerkers van het sector- en bestuursbureau gaan per direct zoveel mogelijk thuiswerken.
 • Reis niet naar het buitenland. Ook dit is een maatregel van de overheid.

Voorzorgsmaatregelen om verspreiding te voorkomen
Het coronavirus kan zich verspreiden via druppels. Bijvoorbeeld als iemand hoest of niest in het gezicht van een ander. Neem daarom onderstaande voorzorgsmaatregelen:

 • Was je handen regelmatig. Goed wassen met gewoon water en zeep is voldoende.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Schud geen handen.
 • Bewaar voldoende afstand (richtlijn is 1,5 meter).
 • Vermijd zoveel mogelijk sociale contacten.
 • Het vermijden van contact van de handen met mond, neus en ogen.

Bewustzijn ook in privésfeer
We willen graag dat onze medewerkers, vrijwilligers, cliënten en verwanten/vertegenwoordigers zich ook in de privésfeer bewust zijn van de activiteiten die ze ondernemen.

Vragen?

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) zorgt dat de informatie op www.rivm.nl/coronavirus actueel is.
Je kunt het filmpje Flatten the curve (Hou de curve plat) bekijken als je een uitleg wilt waarom er zulke strenge maatregelen getroffen zijn. Er is nu ook het filmpje Social distancing
(Sociale afstand). Hierin zie en hoor je waarom het zo belangrijk is dat we ons houden aan de maatregelen om 1,5 meter afstand te bewaren. En om alleen naar buiten te gaan als het echt nodig is. Je kunt de filmpjes ook gebruiken om cliënten te informeren.

Heb je aanvullende vragen? Stuur dan een e-mail naar coronavirus@delichtenvoorde.nl. Dit e-mailadres is er voor vragen van medewerkers, vrijwilligers, cliënten en verwanten. Gerdie ter Braak en Anke Nieuwland (verpleegkundig adviseurs) houden de inbox in de gaten en zullen binnen 24 uur reageren op vragen.

Begrip voor situatie

We vinden het een erg vervelende situatie en we weten dat we veel van je vragen. Maar door deze maatregelen te treffen, dragen we bij aan het voorkomen van de (snelle) verspreiding van het coronavirus. We rekenen op jullie begrip en bedanken jullie voor je inzet in deze situatie.

Met vriendelijke groet,

Hans Poortier
Bestuurder