Direct contact Telefoon (0544) 37 11 30
Tekstgrootte
Telefoon

Berichtgeving rondom coronavirus

Wil je de nieuwsbrief ontvangen met ontwikkelingen rondom het coronavirus? Schrijf je dan hier in. Zo blijf je altijd op de hoogte!
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Update 2-6: Wat is ons beleid rondom het coronavirus?
(2 juni 2021)

Vanaf vrijdag 5 juni gaat de derde stap van het openingsplan rondom de versoepelingen in zoals aangekondigd in de persconferentie van 28 mei. In rood vinden jullie de wijzigingen.

De richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid zijn richtinggevend en kaderstellend. Zie voor meer informatie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Avondklok
Vanaf 28 april 04.30 uur is er geen avondklok meer.

Welke maatregelen zijn er voor cliënten?

Voor cliënten gelden dezelfde maatregelen als de landelijke maatregelen. Vanaf 5 juni mag elke Nederlander 4 bezoekers per dag ontvangen (exclusief kinderen tot en met 12 jaar). Bezoek is dus welkom op de locatie. Er gelden wel een aantal regels. De bezoekregeling is als volgt:

 • Bezoekers en cliënten mogen geen coronaklachten hebben.
 • Bezoek meldt zich vooraf aan bij de begeleiders van de locatie.
 • Bezoek mag alleen op de kamer/het appartement van de cliënt ontvangen worden. Dus niet in de centrale ruimte/huiskamer.
 • Het is van belang om de afstand van minimaal 1,5 meter ook in de eigen ruimte van de cliënt te waarborgen.
 • De hygiëneregels en het beleid voor het gebruik van mondneusmaskers blijven uiteraard gelden.
 • Groepen buiten: voor groepswonen geldt maximaal 1 begeleider met 3 cliënten. Voor appartementwonen geldt maximaal 4 personen van verschillende huishoudens.

Als het gaat om bezoeken van cliënten aan familie, benadrukken we dat de cliënt dan uiteraard een bezoeker is en niet meetelt als gezinslid. We vragen jullie om dit expliciet te bespreken zodat het toegestane bezoek binnen gezinnen niet overschreden wordt.

Bezoekregeling vanaf 5 juni 2021

Beleid mondneusmaskers
Iedereen die op bezoek komt op locaties moet een mondneusmasker op als zij zich bewegen door de locatie, het appartement, de kamer tot aan het moment dat zij gaan zitten. Tijdens het bezoek houden mensen, ook met mondneusmasker, minimaal 1,5 meter afstand. Ook in het appartement/kamer van de cliënt. Het mondneusmasker gaat weer af bij het verlaten van een gebouw.

Ambulante begeleiding

We merken dat medewerkers zelf goed kunnen inschatten of fysiek bezoek mogelijk is. Dit gaat altijd in overleg met de cliënt. Als je goed de 1,5 m afstand kunt houden, kan het bezoek gewoon doorgaan. Als je bij de cliënt thuis de 1,5 m niet aan kunt houden, dan kan de afspraak ook extern plaatsvinden. Als er klachten zijn bij de cliënt of bij jezelf, dan gaat verloopt de afspraak via beeldbellen. Zo kunnen we continuïteit van zorg blijven bieden. Denk uiteraard altijd goed aan de hygiëneregels.

Dagbesteding

We zetten de dagbesteding zo voort zoals we dit nu al doen, uiteraard conform de regels. We willen hierbij wel benadrukken dat als cliënten klachten hebben, ook lichte klachten, zij op de woonlocatie blijven.

Vervoer

Op advies van het OMT zijn met ingang van maandag 8 februari de landelijke protocollen zorgvervoer aangepast. Dit heeft gevolgen voor alle cliënten die reizen met taxivervoer van en naar werk/school, maar ook voor cliënten die reizen met vervoer van De Lichtenvoorde. Klik hier voor meer informatie over de landelijke protocollen.

Bezoek contactberoepen

Alle contactberoepen zijn toegestaan. Dat betekent ook dat deze contactberoepen hun behandelingen op de locatie mogen uitvoeren. Het dragen van een mondneusmasker is verplicht door de dienstverlener en de cliënt en begeleider.

Sporten

Sporten in groepen is weer toegestaan. Je hoeft tijdens het sporten geen 1,5 meter afstand te bewaren als dit niet lukt. Vanaf 18 jaar is de maximale groepsgrootte 50 personen. Tot en met 17 jaar zijn wedstrijden tegen andere clubs toegestaan. Publiek is niet toegestaan. Sportkantines, kleedkamers en douches zijn weer open.


Recreatie

Attractieparken, natuurparken, openluchtmusea, dierentuinen en kinderboerderijen zijn open, inclusief de binnenlocaties hiervan. Ook spellocaties zijn open.

Kunst- en cultuurbeoefening binnen

Locaties voor kunst- en cultuurbeoefening binnen zijn open. Dit betekent bijvoorbeeld dat iemand weer muziekles, dansles en toneelles kan
volgen. Ook bibliotheken, musea, bioscopen en theaters zijn open. Net als poppodia en filmhuizen.

Overzicht openingsplan stap 3

In de pdf staat een overzicht van alles wat meer mag vanaf 5 juni. De basisregels als het bewaren van 1,5 m afstand, regelmatig je handen wassen en je laten testen bij klachten blijft gelden.

Openingsplan stap 3

Reizen en vakantie

Openbaar vervoer
: vanaf 19 mei is het dringende advies vervallen om het openbaar vervoer alleen voor noodzakelijke reizen te gebruiken. Het nieuwe advies voor alle manieren van vervoer is dan om zoveel mogelijk op rustige momenten te reizen. Vermijd drukte onderweg en op stations.

Reizen naar buitenland
: vanaf 15 mei zijn reizen naar landen met een laag besmettingsniveau weer mogelijk, maar is en blijft een risico. Check altijd het reisadvies op www.wijsopreis.nl.

Werkzaamheden door externen op locaties

Werkzaamheden door externen (bijvoorbeeld installateur) vinden alléén plaats als het echt noodzakelijk is en mits de maatregelen in acht worden genomen.

Uitleg voor cliënten
Er komt een uitleg op de speciale internetpagina voor cliënten:
www.delichtenvoorde.nl/corona.

Tot slot
Het blijft van belang dat we alle RIVM-maatregelen goed naleven.

 • Vermijd (te) drukke plekken
 • Houd minimaal 1,5 meter afstand
 • Was handen goed en regelmatig
 • Hoest en nies in binnenkant elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi die na gebruik weg
 • Blijf thuis bij coronagerelateerde klachten
 • Draag een mondkapje

Het goed naleven van alle hygiënevoorschriften blijft van groot belang. Evenals de richtlijnen voor het goed schoonmaken op locatie.

Ik heb er alle vertrouwen in dat we dit ook de komende tijd weer als De Lichtenvoorde samen goed oppakken. We zullen er alles aan doen om jullie hierin zo goed mogelijk te ondersteunen. Ik bedank jullie allemaal voor jullie grote inzet om de situatie zo goed en veilig mogelijk te houden voor de cliënten en voor onszelf.

Met vriendelijke groet,
Hans Poortier
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Basismaatregelen blijven voorlopig gelden ondanks vaccinatie
(28 april 2021)

We merken dat er in de media verschillende berichten zijn over eventuele versoepelingen van basismaatregelen, nadat mensen gevaccineerd zijn. We snappen dat er daardoor vragen ontstaan. Wij geven hieronder antwoord op een aantal veelgestelde vragen om onduidelijkheden weg te halen.

Wanneer spreek je over volledige vaccinatie? Kun je dan nog corona krijgen?
Volledige vaccinatie (meestal 2 vaccinaties) geeft bescherming tegen (ernstige) ziekteverschijnselen door het coronavirus, maar die bescherming is helaas niet volledig. Dat betekent dat er ook na volledige vaccinatie kans is dat een persoon ziek wordt. Die kans is wel veel kleiner dan zonder vaccinatie en de infectie zal waarschijnlijk milder verlopen. Gevaccineerde personen zijn twee weken na volledige vaccinatie optimaal beschermd tegen het coronavirus.

Kan iemand die gevaccineerd is tegen corona toch nog anderen besmetten?
We gaan ervan uit dat de meeste personen door de vaccinatie beschermd zijn tegen (ernstige) ziekte, maar het is nog niet duidelijk in hoeverre vaccinatie beschermt tegen verdere verspreiding van het coronavirus. Het is mogelijk dat gevaccineerde personen anderen wel kunnen besmetten met het coronavirus als zij zelf geïnfecteerd raken. Als zij geen symptomen hebben, is het wel aannemelijk dat de kans op overdracht van het virus kleiner is.

Moeten mensen die gevaccineerd zijn zich nog laten testen op corona als zij klachten hebben?
Omdat vaccinatie geen volledige bescherming biedt, blijft het heel belangrijk dat ook na volledige vaccinatie mensen met klachten zich zo spoedig mogelijk laten testen. En daarna in quarantaine gaan tot de uitslag van de test binnen is. Is de testuitslag positief? Dan moet die persoon in isolatie gaan.

Blijven de basismaatregelen (afstand houden, algemene hygiëne en gebruik mondneusmaskers) gelden als mensen gevaccineerd zijn?
Vaccinatie biedt geen volledige bescherming tegen het coronavirus. Ook is het nog niet duidelijk in hoeverre vaccinatie beschermt tegen verspreiding van het virus. Het risiconiveau in Nederland is nu nog ingeschaald als ‘zeer ernstig’. Dat betekent dat er nog een reëel risico is dat medewerkers, bezoekers, vrijwilligers en andere contacten die nog niet (volledig) gevaccineerd zijn het coronavirus kunnen overdragen naar cliënten en medewerkers. En cliënten/medewerkers die gevaccineerd zijn, kunnen het mogelijk toch wel overdragen naar anderen die misschien minder beschermd zijn. Dus zolang het risiconiveau in Nederland nog zo hoog is, is het belangrijk dat mensen zich aan de basismaatregelen houden.

We volgen de ontwikkelingen en zodra er meer mogelijk is, zullen we zeker versoepelingen doorvoeren. We volgen daarbij altijd de richtlijnen van het RIVM en de VGN.

Zijn er nog vragen?
Stuur dan een e-mail naar coronavirus@delichtenvoorde.nl.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Update 29-03: Vaccinatie cliënten, stand van zaken
(29 maart 2021)

Wijzigingen zijn in het rood aangegeven.

We hebben goed nieuws! Afgelopen week heeft ongeveer 90 procent van onze cliënten die onder de medische verantwoordelijkheid van de huisarts vallen hun tweede vaccinatie gekregen. Het gaat om de locaties die vallen onder huisartsenpost Winterswijk en Zutphen. Het vaccineren is goed verlopen dankzij de inzet van medewerkers en cliënten! Een groot compliment voor hen!

Overige locaties
De cliënten van locaties die vallen onder huisartsenpost Doetinchem zijn naar verwachting over een paar weken aan de beurt.

Wanneer versoepeling bezoekregeling?

Er is ruimte voor versoepeling van de bezoekregeling als op een locatie de tweede vaccinatieronde is geweest. In dat geval mogen alle cliënten van de desbetreffende locatie twee weken na de laatste vaccinatie maximaal twee bezoekers per dag ontvangen. Hierbij is het noodzakelijk dat de regels voor coronapreventie goed nageleefd worden; geen bezoek van personen met klachten, de bezoeker gebruikt een mondneusmasker en houdt zich aan de 1,5 meter en aan hygiënemaatregelen. Deze regels blijven voorlopig gelden. De basismaatregelen mogen pas versoepeld worden als de RIVM dit aankondigt.


Alwin


Foto: Alwin was de eerste gevaccineerde van De Lichtenvoorde. Dit gebeurde in aanwezigheid van dr. Koen Seegers (SOG).


Prikdiploma

We hebben een prikdiploma die teams kunnen printen. Je kunt ze geven aan cliënten die de coronavaccinatie hebben gekregen en die het leuk vinden om zo'n diploma te ontvangen. Klik hier om het prikdiploma te downloaden.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Beleid gebruik mondneusmaskers bij De Lichtenvoorde
(9 oktober 2020)

Het aantal besmettingen in Nederland en de Achterhoek neemt hand over hand toe. Dat baart ons grote zorgen voor de gezondheid van cliënten én medewerkers. En als medewerkers in quarantaine of isolatie moeten, dan komt de continuïteit van de dienstverlening ook in het gedrang. Daarom moeten we alles op alles zetten om besmettingen zo veel mogelijk te voorkomen.

Aanvullende beschermingsmaatregel

Het virus wordt overgebracht van mens op mens, doordat mensen onderling onvoldoende afstand van elkaar houden. We willen echter niet nogmaals een bezoek- en contactverbod, maar ook geen nieuwe besmettingen. Daarom zijn aanvullende beschermingsmaatregelen nodig. En we weten inmiddels dat mensen ook zonder noemenswaardige klachten besmet kunnen zijn en dus anderen kunnen besmetten. En dat mensen die besmet zijn al twee dagen voor ze klachten krijgen het virus aan iemand anders kunnen overdragen. Dus ook al heb je geen klachten, dan nog kun je al besmet zijn.

Er zijn in Nederland eindeloze discussies gevoerd over het wel of niet dragen van een mondneusmasker. De algemene teneur is dat iedereen duidelijkheid wil en eenvoudige regels, en dat een mondneusmasker zeker helpt. Het is een belangrijke aanvullende bescherming.

Minimaal 1,5 meter afstand

De belangrijkste regel is en blijft: houd afstand! Minimaal 1,5 meter, altijd en overal. En was je handen regelmatig. En uiteraard begrijpen we dat de ruimtes soms (te) klein zijn en dat zorg soms moet worden verleend binnen de 1,5 meter. Dan kán het écht niet anders, maar dan is ook aanvullende bescherming nodig. Maar het uitgangspunt is en blijft: altijd onderling afstand houden, hoe onnatuurlijk dat ook is en voelt, en hoe moeilijk dat ook is.

In gesprek

We zijn ook in gesprek gegaan met de centrale cliëntenraad, centrale verwantenraad en ondernemingsraad over mondneusmaskers. De behoefte lag bij het formuleren van een eenduidig en helder beleid voor cliënten, bezoekers/verwanten en medewerkers. Een beleid waarbij we zoveel mogelijk aan iedereen rechtdoen. Hierbij zijn we uitgegaan van drie waarden: veiligheid, leefbaarheid en continuïteit.

Bezoek/vrijwilligers

Iedereen die op bezoek komt op locaties moet een mondneusmasker op, gedurende de gehele tijd dat de bezoeker/vrijwilliger in een gebouw/kamer/appartement etc. is van De Lichtenvoorde. De mondneusmaskers staan bij de ingang. Er staat een prullenbak, zodat de mondneusmaskers na gebruik kunnen worden weggegooid. Ook is er desinfectans aanwezig, zodat iedereen bij binnenkomst de handen ontsmet. Ook dat blijft nodig. Tijdens het bezoek houden mensen, ook met mondneusmasker, minimaal 1,5 meter afstand. Ook in het appartement/kamer van de cliënt. Het mondneusmasker gaat pas weer af bij het verlaten van een gebouw.

Cliënten

Cliënten hoeven geen mondneusmasker te dragen binnen de locatie. Cliënten houden ook minimaal 1,5 meter afstand. Maar soms zijn zij niet in staat onderling altijd minimaal 1,5 meter afstand te houden. Denk bijvoorbeeld aan samen eten aan tafel bij groepswonen. Als afstand houden niet lukt, dan gaan medewerkers en cliënten van de locatie met elkaar in gesprek. Zij maken dan passende afspraken. Er moet uiteraard ook aandacht voor hygiëne blijven.

Medewerkers

Medewerkers bewaren onderling en naar cliënten minimaal 1,5 m afstand. Daarnaast het dringende advies gedurende de dienst gezichtsbescherming te gebruiken. Lukt afstand houden niet, bijvoorbeeld bij het verstrekken van medicatie en persoonlijke verzorging, dan moet een medewerker bescherming dragen: een mondneusmasker of face shield (doorzichtig gezichtsmasker). De medewerker kan zelf kiezen wat hij/zij wil dragen. Het face shield kan bij voorkeur gedragen worden tijdens sociale activiteiten, zoals groepsbijeenkomsten en bij cliënten waarbij bijvoorbeeld het zien van de gezichtsuitdrukkingen van belang zijn.

Vervoer

Binnen het vervoer wordt altijd een mondneusmasker gedragen, door alle cliënten én door de chauffeur.

Ingangsdatum

De extra bescherming gaat per vandaag (vrijdag 9 oktober) in, omdat de besmettingen blijven toenemen, ook binnen De Lichtenvoorde. Er zijn prullenbakken en mondneusmaskers besteld en posters gemaakt. Die worden 9 en 10 oktober geleverd. We gaan naar de teams uitleveren wat al binnen is. Begin volgende week (12 en 13 oktober) worden extra mondneusmaskers geleverd evenals face shields.

Zijn er vragen?
Stel ze dan aan de begeleiders van het zorgteam.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Vakantieregeling cliënten
(18 juni 2020)

Nu de overheid het reisadvies versoepeld heeft, mag iedereen weer op vakantie. Ook cliënten willen graag op vakantie. De Lichtenvoorde kan en wil dit niet verbieden, maar geeft wel een aantal zwaarwegende aandachtspunten mee bij het afwegen van bestemming, de soort accommodatie en activiteiten tijdens de vakantie.

Waar moeten we bij stilstaan?

 • Het coronavirus is niet weg, er blijft een reëel risico op besmetting met het virus.
 • Cliënten keren na een vakantie terug op een locatie waar zij samen met andere cliënten wonen.
 • Cliënten moeten zo veilig mogelijk kunnen wonen en medewerkers moeten hun werk veilig kunnen doen.

Cliënten die ambulant wonen of op een appartement
Voor cliënten die ambulant wonen of wonen op een appartement en op afstand begeleid worden, is er minder risico voor andere cliënten en medewerkers van de woonlocatie. Daarom kan de cliënt op vakantie naar eigen keuze en mogelijkheden. De cliënt moet zich wel bewust zijn van onderstaande aandachtspunten.

Cliënten die wonen volgens groepswonen

Voor cliënten die wonen volgens groepswonen en/of cliënten die behoren tot de risicogroep zien we de volgende mogelijkheden als minst risicovol:

 • Een vakantie met de eigen woonlocatie.
 • Een vakantie met de ‘vaste’ verwanten, waar cliënt ook op bezoek gaat of gaat logeren. Hierbij worden cliënt en verwant(en) dan gezien als één huishouden. Tijdens de vakantie moeten zij zich houden aan de RIVM-richtlijnen. Denk hierbij aan de hygiënemaatregelen en het houden van minimaal 1,5 meter afstand tot anderen. Een accommodatie met eigen sanitair heeft de voorkeur.

'Aangepaste' vakanties
Er zijn cliënten die op vakantie gaan met een reisorganisatie die ‘aangepaste’ vakanties aanbiedt. We merken dat deze reisorganisaties (bijvoorbeeld SET reizen, Wielwaal, Buitenhof etc.) hun vakanties weer door laten gaan. Deze organisaties zeggen zich aan de RIVM-richtlijnen te houden. Wij vragen ons af in hoeverre dit mogelijk is, omdat het gaat om een vakantie met verschillende deelnemers en begeleiders, die elkaar niet kennen. Het deelnemen aan deze vakanties door cliënten die wonen volgens groepswonen, zien we als een groot risico. Niet alleen voor deze cliënten zelf, maar ook na de vakantie voor de andere cliënten en medewerkers van de woonlocatie. In verband met de risico’s raden wij daarom sterk af om deel te nemen aan deze vakanties.

Aandachtspunten

 • Volg de meest actuele richtlijnen m.b.t. vakantie van de Rijksoverheid
 • Als er door een opvlamming van het coronavirus tijdens de vakantie extra kosten voortkomen uit langer verblijf, niet kunnen werken ed. zijn deze niet voor rekening van De Lichtenvoorde.
 • Als een cliënt besluit een al geboekte vakantie te annuleren, worden de kosten niet door De Lichtenvoorde vergoed.


Triage voor terugkeer op locatie

 • De cliënt/verwant/reisleiding neemt de avond voor terugkeer op locatie contact op met een begeleider van de woonlocatie. Deze neemt triage af. Bij vragen of twijfel kan begeleider contact opnemen met het Mobiel Verpleegkundig Team (MVT) of de verpleegkundig adviseur.
 • Als er twijfel is of er zijn corona-gerelateerde klachten:
  - Bij een vakantie met verwanten, blijft de cliënten bij verwanten tot na afname test (door verwanten aan te vragen). Als de cliënt geen corona heeft, kan de hij/zij terugkeren naar de locatie. Bij een besmetting met corona blijft de cliënt bij de verwanten tot hij/zij klachtenvrij is en een akkoord van de verpleegkundig adviseur heeft.
  - Bij de overige vakanties gaat de cliënt in quarantaine op eigen appartement/kamer tot de uitslag van de test. Daarna wordt verder beleid bepaald in overleg met de verpleegkundig adviseur.

Zijn er vragen?
Dan kan er contact opgenomen worden met de zorgteammanager en/of gedragsdeskundige.

Je kunt het beleid hier ook downloaden:
Vakantieregeling cliënten

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Update: bezoek aan / logeren bij verwanten door volwassenen
(12 juni 2020)

Per 19 juni kunnen ook volwassen cliënten bezoek aan verwanten brengen en gaan logeren.
Deze regeling is voor alle volwassen cliënten wonend bij De Lichtenvoorde, dus de cliënten die:

 • wonen volgens appartementswonen, op afstand begeleid worden en zelfstandig erop uit mogen.
 • wonen volgens groepswonen (voor deze cliënten is dit een extra verruiming, zowel kort bezoek als logeren buiten de locatie wordt hiermee mogelijk. Er is waarschijnlijk geen extra risico bij een korter of langer verblijf op een mogelijke besmetting met het coronavirus).

De algemene uitgangspunten van de overheid en RIVM-richtlijnen zijn hierbij leidend en kaderstellend. Bij het bezoek aan / logeren bij verwanten krijgt de cliënt een brief mee, waarin we vragen om de richtlijnen van het RIVM en Rijksoverheid te volgen. Dit is van belang vanwege het samenwonen van cliënten in een groep. We willen het voor iedereen zo veilig mogelijk houden.

Het logeren mag onder de volgende voorwaarden:

 • De cliënt heeft geen corona-gerelateerde klachten zoals neusverkoudheid, hoesten en/of geen verhoging/koorts.
 • Op het adres waar de cliënt naartoe gaat zijn geen mensen met corona-gerelateerde klachten en/of geen verhoging/koorts.
 • Op de locatie van De Lichtenvoorde waar de cliënt verblijft, is geen verdenking of bevestigd corona vastgesteld.
 • De cliënt gaat naar één adres voor bezoek aan / logeren bij verwanten.
 • De cliënt wast de handen bij vertrek en bij terugkomst volgens richtlijn RIVM.
 • Verwanten komen niet in de woon- of behandelgroep als zij de cliënt ophalen en terugbrengen. Medewerkers en verwanten houden 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Het advies is om 1,5 meter afstand te houden, maar wij begrijpen dat tijdens het bezoek/logeren afstand houden niet altijd mogelijk is.
 • In het weekend/de periode dat de cliënt bij verwanten is, wordt geadviseerd dat het gezin geen contacten met of bezoek van anderen krijgt of elders op bezoek gaat.
 • Voor terugkomst wordt door begeleiding telefonisch uitgevraagd of de cliënt en/of een van de andere huisgenoten klachten heeft gekregen, die passen bij het coronavirus.
 • Na terugkomst van de cliënt wordt er geobserveerd op corona-gerelateerde klachten. Bij klachten en bij twijfel wordt de cliënt getemperatuurd. Zie hiervoor ook het artikel 'kijk ziektegericht'.
 • Bij corona-gerelateerde klachten of twijfel over klachten bij cliënt of verwanten (waar cliënt heeft verbleven) heeft begeleiding altijd contact met het mobiel verpleegkundig team en/of verpleegkundig adviseur.
 • Als tijdens het verblijf van een cliënt of op de eigen woonlocatie of bij verwanten van de cliënt een besmetting met corona vermoed of bevestigd wordt, wordt in overleg met verpleegkundig adviseurs het beleid bepaald.
 • De cliënt zal dan, bij terugkeer op locatie, begeleid worden met gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en geen contact hebben met mede-cliënten (quarantaine) tot uitslag van de test bekend is.
  - Bij een negatieve test wordt de quarantaine opgeheven.
  - Bij een positieve test wordt volgens de richtlijnen van het RIVM m.b.t bewezen besmetting gehandeld.

Indien verwanten de cliënt op de woonlocatie van De Lichtenvoorde bezoeken blijft de bezoekregeling van De Lichtenvoorde van kracht.

Aanvullende voorwaarden voor het eerste bezoek aan verwanten/logeren door volwassenen, wonen volgens groepswonen:

 • Er moet contact zijn geweest door de persoonlijk begeleider met verwanten om te bespreken of en hoe het verwantenbezoek/logeren weer opgepakt kan worden en wat daarvoor de meest veilige condities zijn. Denk aan factoren in de te bezoeken locatie, het vervoer ernaar toe, het houden aan de RIVM-richtlijnen.
 • Bij twijfel of vragen moet de persoonlijk begeleider overleggen met de betrokken gedragsdeskundige.
 • Ook kan er altijd overlegd worden met de verpleegkundig adviseurs.
 • Tijdens de periode dat de cliënt bij verwanten verblijft, wordt dringend geadviseerd dat het gezin geen contacten met of bezoek van anderen krijgt of elders op bezoek gaat.

Deze regeling gaat in met ingang van vrijdag 19 juni.

Het beleid is hier te downloaden:
Beleid bezoek aan verwanten door volwassenen

Vragen?
Met vragen kunt u ook terecht bij ons coronateam. Stuur dan een e-mail naar coronavirus@delichtenvoorde.nl.