Direct contact Telefoon (0544) 37 11 30
Tekstgrootte
Telefoon

Jeen

Naschoolse opvang en dagbehandeling

De meesten van ons zijn bekend met de reguliere buitenschoolse opvang (BSO). Maar er zijn ook kinderen en jongeren die net wat anders nodig hebben. Zij functioneren bijvoorbeeld beter in een kleinere groep onder begeleiding van gespecialiseerde pedagogisch medewerkers. De naschoolse opvang en dagbehandeling van de Lichtenvoorde biedt dit aan. Onder andere Jeen kwam hier meerdere dagen per week.

De ouders van Jeen kozen niet voor een reguliere opvang, omdat de groepen veel te groot waren. Dus paste hun buurvrouw nog op Jeen. Zo kreeg hij een-op-een aandacht. Ondertussen maakte Jeen de overstap van de basisschool naar speciaal voortgezet onderwijs. Waar de gemiddelde puber het wellicht heerlijk vindt om alleen thuis te zijn, vond Jeen dit niet. “Ik verveelde mij thuis heel erg, dus ik ging dingen doen die niet de bedoeling waren. Dat mijn ouders dachten: ‘Waar gaat dit nou weer heen?’” Caroline, de moeder van Jeen, zocht een tussenvorm waar je opvang kan krijgen na school. “Jeens broers kwamen thuis en waren zelfstandig genoeg, maar Jeen heeft altijd hele originele, creatieve en uitbundige ideeën. Het was niet fijn om hem alleen thuis te hebben.” Ze belden de gemeente en die stelden de naschoolse opvang en dagbehandeling voor. Jeen: “Ik heb eerst een intakegesprek gedaan en ben toen een dag wezen kijken. Het voelde gelijk goed.”

Naschoolse opvang en dagbehandeling

De naschoolse opvang en dagbehandeling is bedoeld voor kinderen met een normale intelligentie of een lichte verstandelijke beperking en eventueel bijkomende problemen, zoals autisme. Dit biedt ouders de mogelijkheid om weer even op te laden of bijvoorbeeld aandacht te geven aan de andere gezinsleden. Volgens Jeen is de leeftijdsgroep breed. “Het is een kleine groep, maar met veel flexibiliteit. De hele dagindeling staat niet gelijk vast.”

Verschil met reguliere opvang

Bij een BSO zijn er grotere groepen. Voor sommige kinderen is dat heel leuk, want je hebt veel vrienden om mee te spelen, maar voor andere kinderen is dit te veel. Vergeleken met een reguliere opvang is de naschoolse opvang en dagbehandeling een kleinere setting. Volgens Lottie Bloemers, persoonlijk begeleider behandeling, brengen zij veel structuur aan in de dag. “Daarbij proberen we kinderen te leren omgaan met hun eigen problematiek en werken zij gericht aan doelen. Daarnaast willen we er voor zorgen dat er ook positieve veranderingen ontstaan in de thuissituatie. Dit gebeurt in samenwerking met ouders/verzorgers en eventueel andere hulpverlening.” Ook Jeen vindt dit fijn. “Ik ging hier drie keer in de week naartoe en het gaf me een fijn gevoel omdat ik mezelf kan zijn. Ik hou van knutselen en spelletjes. Dat is genoeg te doen hier.”

Hulp voor het kind

Lottie ziet vaak dat ouders in het begin terughoudend zijn. “Ouders hebben vaak het gevoel ‘dan stuur ik wéér mijn kind weg’.” Caroline bevestigt dit. “Je wilt zo lang mogelijk bij het ‘gewone’ blijven en niet als ouder aan een hulpvraag denken. Alsof je het zelf niet kan. Dat is voor ouders heel naar maar het heeft ons veel gebracht. Je hebt in het reguliere onderwijs steeds meer kinderen met autisme of ADHD die gebaat zijn om hier naar de naschoolse opvang en dagbehandeling te kunnen.” Jeen heeft genoten bij de naschoolse opvang en dagbehandeling. “Als ik de goede mensen om mij heen heb, voel ik me snel thuis. Ik kon gezellig kletsen en mijn dag doornemen.”

Meer info

Heb je vragen? Bijvoorbeeld over vrije tijd of de mogelijkheden na school? Neem eens contact op met de gemeente (burgerloket), kijk op de pagina van de naschoolse opvang en dagbehandeling of neem vrijblijvend contact op met het zorgloket van De Lichtenvoorde: (0544) 37 11 30.

Lees ook de ervaringen van: