Direct contact Telefoon (0544) 37 11 30
Tekstgrootte
Telefoon

Anne-Marie

Naschoolse opvang en naschoolse dagbehandeling dichtbij huis

Soms is de balans thuis ver te zoeken: het gaat niet goed met je kind en dit zie je terug in zijn gedrag. Dit gedrag heeft een negatieve invloed op de rest van het gezin. De naschoolse opvang en/of dagbehandeling die De Lichtenvoorde biedt kan dan de oplossing zijn. Het brengt meer rust in de thuissituatie én het draagt bij aan de ontwikkeling van je kind. 

Dat het een oplossing kan zijn, merkte ook Anne-Marie Kuipers. Haar zoon ging ruim een jaar naar de dagbehandeling van De Lichtenvoorde. ‘Na schooltijd spelen met vriendjes of naar een sportclub gaan. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar niet voor een kind met een stoornis in het autistisch spectrum’, vertelt Anne-Marie. ‘Een dag ziet er bij ons heel anders uit: aanvragen indienen, afspraken maken, onderzoeken, advies- en evaluatiegesprekken, voorschoolse dagbehandeling, van de één naar de andere school, problemen in de taxi’s, picotgram- en planborden in je huiskamer, bedacht zijn op signalen van overprikkeld zijn, de interactie met andere kinderen, angst, agressie, wel of geen medicatie. Dit zijn dingen waar wij dagelijks mee te maken krijgen.’

Maatwerk

Bij de naschoolse opvang en naschoolse dagbehandeling is alles gericht op de ontwikkeling van het kind. Na schooltijd kunnen zij deelnemen aan verschillende ontwikkelingsgerichte activiteiten. Dit gebeurt in een gestructureerde situatie, met een vaste dag- en weekindeling. De accenten liggen op het verbeteren van de omgang met anderen, het vergroten van de praktische vaardigheden én het vergroten van het zelfvertrouwen. Ieder kind is anders en daarom wordt er altijd gekeken wat er past en wat de doelen zijn. 

Gezin lijdt eronder

De zoon van Anne-Marie is overprikkeld. En dat wekt soms heftige reacties op. ‘De omgeving reageert meestal met de schuld bij de ouders te zoeken. En dat terwijl je als ouder al veel drukker bent met de zorg van je kind dan een ouder die kinderen heeft die wél luisteren en zich gedragen als ze in een winkel of ergens op bezoek zijn.’ Maar ook de thuissituatie lijdt hieronder: ‘Mijn zoon is super slim, kan super blij zijn, maar ook super boos. Dan breekt hij de tent af. Alles in het kwadraat zeg ik wel eens. Je loopt op je tandvlees en als de balans te lang zoek is, lijden de andere kinderen in het gezin hier ook onder.’ 

Meer rust
‘Ergens kwam ik een folder tegen over de naschoolse dagbehandeling. Op dat moment dreigde het thuis niet meer te gaan. En we waren met medicatie begonnen. Naschoolse dagbehandeling zou thuis meer rust brengen en tegelijk werken aan doelen zoals emotieregulering.’ En die rust hebben Anne-Marie en haar gezin gekregen. ‘het is goed voor hem en ook voor ons. En hij vindt het hartstikke leuk.’ 

Dichtbij huis
Op de SBO St. Ludgerusschool in Lichtenvoorde biedt De Lichtenvoorde naschoolse opvang en naschoolse dagbehandeling op maat aan kinderen en jongeren en hun gezin. Dit wordt verzorgd door een professioneel team van begeleiders en systeemwerkers. Zij krijgen ondersteuning van een teamleider, maatschappelijk werken en gedragskundigen. En werken nauw samen met ouders, het sociaal wijkteam van de gemeente en school.