Direct contact Telefoon (0544) 37 11 30
Tekstgrootte
Telefoon

Update: Extra aandacht voor onze cliënten: kijk vooral ziektegericht

Er is veel in dit artikel gewijzigd. We vragen je daarom het hele artikel te lezen.

Nu cliënten weer gaan werken, de bezoekregeling is verruimd, hebben sommige cliënten meer contacten buiten de locatie. Omdat het coronavirus in Nederland nog steeds aanwezig is en erg besmettelijk blijft, vragen we extra aandacht voor preventie en het ziektegericht kijken naar coronaverschijnselen bij cliënten en medewerkers.


Preventie

Om besmetting met en verspreiding van corona te voorkomen blijft het belangrijk veel aandacht te hebben voor:

 • Afstand houden, 1 ½ meter indien mogelijk
 • Persoonlijke hygiëne bij medewerkers en cliënten volgens de algemene hygiëne richtlijnen van het RIVM
 • Het goed gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Het goed schoonhouden van de woonlocatie, inclusief appartementen van cliënten
 • Infectiepreventie

Ziektegericht kijken
Juist nu is het van belang cliënten goed te observeren op mogelijke corona-gerelateerde klachten, goed te rapporteren en zo nodig de juiste acties te ondernemen.

Observeer
dagelijks cliënten op corona-gerelateerde klachten, zoals:

 • malaise, onwel voelen, niet lekker in het vel zitten
 • hoesten
 • neusverkouden
 • niezen
 • hoofdpijn
 • keelpijn
 • spierpijn
 • verhoging of koorts of een koortsig gevoel, (sommige cliënten ontwikkelen juist ondertemperatuur)
 • benauwdheid, versnelde ademhaling of een drukkend gevoel op de borst
 • verlies van geur en/of smaak

Gaat de frequentie van ademhalen omhoog of is de ademhaling erg oppervlakkig geworden? Of is er een beklemmend gevoel tijdens de ademhaling? Dan zal het mobiele verpleegkundig team of het teamlid zelf, de saturatie (het zuurstof gehalte in het bloed) meten.
Bij corona daalt of schommelt de saturatie vrijwel altijd.

Bedenk ook dat niet alle cliënten hun klachten goed kunnen verwoorden en/of duiden en dus extra afhankelijk zijn van een goede observatie. Gedragsverandering kan een uiting zijn van ongemak als pijn of kortademigheid.

Meet
bij het signaleren van een of meerdere bovenstaande klachten dagelijks de lichaamstemperatuur en indien mogelijk de saturatie van de cliënt.

Vraag het mobiel verpleegkundig team
mee te kijken bij een of meerdere klachten. Het mobiel verpleegkundig team is te bereiken via het telefoonnummer 085-7733001 (tussen 08.00 en 23.00 uur).

Rapporteer
als er bij de cliënt klachten zijn dagelijks in ONS/Jouw Omgeving, zo feitelijk mogelijk; het verloop van de klachten, de lichaamstemperatuur en de saturatie. Bij klachten zal, in overleg met mobiel verpleegkundig team en/ of (huis)arts, de cliënt getest worden op het coronavirus. De verpleegkundig adviseur wordt op de hoogte gebracht. Tot de uitslag van de test blijft de cliënt in quarantaine, d.w.z. op zijn appartement, heeft geen contacten met mede-cliënten en wordt op afstand of met persoonlijke beschermingsmiddelen begeleid/ verzorgd.

Informeer de zorgteammanager bij ingrijpende situaties op een locatie.