Direct contact Telefoon (0544) 37 11 30
Tekstgrootte
Telefoon

Behandeling in het gezin

Heeft iemand in je gezin een (lichte) verstandelijke beperking of autisme en zijn er problemen of moeilijkheden? Dan kan behandeling in het gezin een goede oplossing zijn. Dit kan bijvoorbeeld helpen bij gedragsproblemen, hechtingsproblemen of een trauma.

Een medewerker van De Lichtenvoorde komt bij jullie thuis. Eerst kijken we samen wat precies jullie vraag is. Wat is er nodig om de situatie te verbeteren? Vervolgens maken we een plan. Daarbij werken we echt samen. We gaan uit van ieders eigen kracht en mogelijkheden. Als dat kan betrekken we er ook andere mensen uit jullie omgeving bij. Waar nodig schakelen we specialistische ondersteuning in.

Welke ondersteuning precies nodig is, verschilt per gezin. Behandeling is altijd tijdelijk en gericht op ontwikkeling en vooruitgang. Je versterkt de vaardigheden die je al hebt, maar leert ook nieuwe vaardigheden aan. Bijvoorbeeld op het gebied van communicatie of de opvoeding, of als het gaat om de veiligheid van je kind. Zo krijg je weer vertrouwen in de opvoeding. De bedoeling is dat je gezin na de behandeling (deels) weer zelfstandig verder kan.

Voor wie is behandeling thuis?
• Gezinnen waarin sprake is van een (lichte) verstandelijke beperking of autisme bij (een van) de gezinsleden

Voor behandeling in het gezin heb je een beschikking van de gemeente nodig.

Meer weten?
Wil je meer weten over behandeling thuis? Neem dan contact op met het zorgloket.