Direct contact Telefoon (0544) 37 11 30
Tekstgrootte
Telefoon

Naschoolse opvang en dagbehandeling

Naschoolse opvang en dagbehandeling zijn bedoeld voor kinderen met een (lichte) verstandelijke beperking en eventueel bijkomende problemen. Ook kinderen met een normale intelligentie en bijvoorbeeld autisme kunnen van deze ondersteuning gebruikmaken. 

Beide vormen van ondersteuning vinden plaats op een basisschool. Als ouders heb je daardoor wat meer tijd om andere dingen te doen. Er is een optie om een warme maaltijd mee te eten. Na de warme maaltijd komt je kind weer thuis. De bedoeling is dat je kind met deze ondersteuning gewoon thuis kan blijven wonen.

Naschoolse opvang

Op de naschoolse opvang brengt je kind in een veilige, kleine groep de middag door. De kinderen eten en drinken samen, spelen met elkaar en doen activiteiten binnen een duidelijke structuur. Dat is leuk en goed voor hun zelfvertrouwen en de sociale vaardigheden. Je kind wordt ondersteund door een ervaren team dat ook verantwoordelijk is voor de dagbehandeling.

Naschoolse dagbehandeling

Dagbehandeling is bedoeld voor kinderen met problemen of moeilijkheden. Bijvoorbeeld gedragsproblemen, hechtingsproblemen of een trauma. In overleg met het kind en de ouders maken we een plan, bijvoorbeeld in combinatie met een vorm van therapie. Soms is de behandeling individueel, soms in groepsverband. De dagbehandeling vindt plaats op een van onze locaties in Lichtenvoorde of Winterswijk, maar is meestal ook gericht op de thuissituatie. Medewerkers van De Lichtenvoorde overleggen dus veel met ouders en kunnen eventueel ook thuis langskomen. 

Hoe vaak je kind gebruikmaakt van de naschoolse opvang of dagbehandeling, hangt af van de situatie. We werken sowieso met een vaste weekindeling. Bij behandeling gaat het minimaal om drie dagen per week voor een afgebakende periode.

Voor wie is naschoolse opvang of dagbehandeling? 
Kinderen t/m 18 jaar met een (licht) verstandelijke beperking en bijkomende problemen, zoals leerproblemen, gedragsproblemen of problemen in het gezin.
Kinderen t/m 18 jaar met een no rmale intelligentie en bijvoorbeeld autisme.

Voor naschoolse opvang en dagbehandeling is een beschikking van de gemeente nodig.

Locaties

Als er meer behoefte is aan naschoolse opvang of dagbehandeling, starten wij daarmee graag op een nieuwe locatie. 

Meer weten?
Wil je meer weten over naschoolse opvang? Neem dan contact op met het zorgloket.