Direct contact Telefoon (0544) 37 11 30
Tekstgrootte
Telefoon

Begeleiding in het gezin

Bij begeleiding in het gezin komt er een medewerker van De Lichtenvoorde bij je thuis. Eerst bekijken we samen wat precies jullie vraag is. Waar lopen jullie tegenaan, wat is de kracht van elk gezinslid? Daarna zoeken we naar passende ondersteuning. Als ouders krijg je bijvoorbeeld ondersteuning bij de opvoeding, of bij het aanleren van extra vaardigheden om te zorgen dat je kind zich goed kan ontwikkelen. De medewerker van De Lichtenvoorde is jullie contactpersoon en begeleidt je gezin tijdens het hele traject. Doel van de ondersteuning is dat je kind in jullie eigen gezin kan opgroeien.

Zijn er meerdere organisaties bij jullie gezin betrokken? Dan kan de medewerker van De Lichtenvoorde ook de rol van regievoerder op zich nemen. De regievoerder houdt het overzicht en zorgt dat iedereen weet wat er moet gebeuren. Dat noemen we ook wel ‘één gezin, één plan’.

Voor jeugdigen met autisme biedt De Lichtenvoorde speciale begeleiding thuis: levensloopbegeleiding. De levensloopbegeleider is gespecialiseerd in autisme. Autisme kan op verschillende manieren een rol spelen in je leven, en zelfs per dag kan je situatie verschillen. De begeleiding is helemaal afgestemd op jouw behoefte. De levensloopbegeleider werkt met je samen om je zelfredzaamheid en zelfinzicht te vergroten, en bijvoorbeeld om contact te maken met anderen. Je eigen netwerk is een belangrijk onderdeel van de samenwerking.

Je kunt levensloopbegeleiding thuis krijgen, maar ook op de woonlocaties Benedendorpsstraat en Gieterijstraat.

Voor wie is begeleiding thuis?
• Gezinnen waarin sprake is van een (lichte) verstandelijke beperking of autisme bij (een van) de gezinsleden

Voor begeleiding in het gezin heb je een beschikking van de gemeente nodig.

Meer weten?
Wil je meer weten over ondersteuning thuis? Neem dan contact op met het zorgloket.