Direct contact Telefoon (0544) 37 11 30
Tekstgrootte
Telefoon

Begeleiding in het gezin

Bij begeleiding in het gezin komt er een medewerker van De Lichtenvoorde bij je thuis. Eerst bekijken we samen wat precies jullie vraag is. Waar lopen jullie tegenaan, wat is de kracht van elk gezinslid? Daarna zoeken we naar passende ondersteuning. Als ouders krijg je bijvoorbeeld ondersteuning bij de opvoeding, of bij het aanleren van extra vaardigheden om te zorgen dat je kind zich goed kan ontwikkelen. De medewerker van De Lichtenvoorde is jullie contactpersoon en begeleidt je gezin tijdens het hele traject. Doel van de ondersteuning is dat je kind in jullie eigen gezin kan opgroeien.

Zijn er meerdere organisaties bij jullie gezin betrokken? Dan kan de medewerker van De Lichtenvoorde ook de rol van regievoerder op zich nemen. De regievoerder houdt het overzicht en zorgt dat iedereen weet wat er moet gebeuren. Dat noemen we ook wel ‘één gezin, één plan’.

Levensloopbegeleiding bij autisme
De Lichtenvoorde biedt ondersteuning aan jeugdigen en volwassenen met een stoornis in het autistisch spectrum. Deze ondersteuning ontvangen ze thuis, waar ze zelfstandig of in een gezin wonen. Er wordt ook ondersteuning geboden bij probleemgedrag en/of psychiatrische stoornissen die gepaard gaan met autisme.

Autisme heb je een leven lang. Mensen met autisme kunnen zich anders ontwikkelen dan leeftijdsgenoten zonder autisme. Dit brengt specifieke mogelijkheden en uitdagingen met zich mee, die per persoon met autisme verschillen en in elke levensfase anders tot uiting kan komen.

De ambulant levensloopbegeleiders bieden individueel maatwerk die aansluit bij de behoefte van de cliënt. Samen met de cliënt gaan wij voor de juiste balans tussen draaglast en draagkracht, om van daaruit te werken aan een zo groot mogelijke zelfredzaamheid op de verschillende levensdomeinen. Het netwerk van de cliënt is een belangrijk onderdeel in deze samenwerking. De levensloopbegeleider denkt in mogelijkheden en richt zich, naast de uitdagingen die gepaard gaan met autisme, ook op de persoonlijke kwaliteiten.

Om levensloopbegeleiding in de thuissituatie te kunnen ontvangen, is er een beschikking vanuit de gemeente nodig. Voor vragen of verdere informatie kunt u bellen naar het Zorgloket; 0544-371130 of mailen naar zorgloket@delichtenvoorde.nl.

Je kunt levensloopbegeleiding thuis krijgen, maar ook op de woonlocaties Benedendorpsstraat en Gieterijstraat.

Meer weten?
Wil je meer weten over ondersteuning thuis? Neem dan contact op met het zorgloket.