Direct contact Telefoon (0544) 37 11 30
Tekstgrootte
Telefoon

Welke ondersteuning bieden we?

Team Zorgadvies en behandeling biedt verschillende vormen van ondersteuning, begeleiding en behandeling. Dat doen we altijd in overleg met de cliënt en verwanten. Mensen kunnen bij ons terecht voor (psychologisch) onderzoek en advies. Als er behoefte aan is, biedt het team ook zelf therapie, zoals cognitieve gedragstherapie, EMDR en psychomotorische therapie. 

Bij alles wat we doen staan de wensen en mogelijkheden van de cliënt centraal.

Specialisten

Team Zorgadvies en behandeling bestaat uit medewerkers die gespecialiseerd zijn in verschillende zorgdisciplines. De volgende specialisten maken deel uit van dit team:

  • gezondheidszorgpsychologen (GZ-psychologen)
  • orthopedagogen
  • psychomotorisch therapeuten
  • verpleegkundig adviseur
  • zorgcoördinatoren

Waar nodig kunnen we ook de volgende specialisten inschakelen:

  • arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG-arts)
  • psychiater
  • specialist ouderengeneeskunde (SOG)

Voor wie?
Team Zorgadvies en behandeling is er voor alle mensen die onze ondersteuning nodig hebben, binnen en buiten De Lichtenvoorde. 

Meer weten?
Wil je gebruikmaken van onze diensten? Dat kan door je aan te melden bij het zorgloket.