Direct contact Telefoon (0544) 37 11 30
Tekstgrootte
Telefoon

Al meer dan twintig jaar in de Verwantenraad

Wilhelmien is een actieve vrouw en betrokken bij de mensen om haar heen. Ze is als zus een actief verwant van Maria die aan de Stationslaan woont. Wilhelmien is vrijwilliger en al meer dan twintig jaar lid van onze Centrale Verwantenraad en lokale Sectorverwantenraad Noord. Ook voor andere mensen en haar gezin en kleinkinderen staat ze geregeld klaar. Omdat Wilhelmien al zolang zoveel voor haar omgeving doet, heeft ze eind april een lintje als Lid in de Orde van Oranje gekregen. 

Maria in het complot
In 2017 begonnen de voorbereidingen voor een lintje voor Wilhelmien. De Lichtenvoorde en mensen in haar omgeving werden benaderd om mee te werken. Ook Maria werd zeker vier maanden van tevoren door haar zwager benaderd om de datum vrij te houden om mee te kunnen naar de uitreiking van het lintje door de burgemeester. Ze mocht het niet vertellen aan Wilhelmien omdat het een verrassing moest blijven. In schouwburg De Storm in Winterswijk vond de uitreiking plaats. Wilhelmien was onder valse voorwendselen van haar dochter al vroeg meegelokt. Wilhelmien is dankbaar dat zij de kans gekregen heeft om vrijwilligerswerk te kunnen doen en verwantenraadslid voor Maria en de cliënten van de Lichtenvoorde te kunnen zijn. 

Van Centrale Verwantenraadslid naar lokale verwantenraadslid
Eind van het jaar gaat Wilhelmien de Centrale Verwantenraad verlaten na twintig jaar actief lid te zijn geweest. Ze vindt dat er goed geluisterd wordt naar de leden die in de raad zitten. Ook voor onze kernwaarden: durf, betrokkenheid en veiligheid ziet ze resultaat. Ze kijkt met plezier terug op haar lidmaatschap van de Centrale Verwantenraad de afgelopen jaren en wil lid van de lokale verwantenraad Noord blijven. Ze wil betrokken blijven bij Maria vanuit die rol. Ze weet door haar lidmaatschap in de Centrale Verwantenraad en de lokale verwantenraad wat er speelt in de 24-uurs zorg. Het vraagt veel van begeleidend personeel om alles te realiseren. Ook qua bezetting bij vakantie en ziekte. “Er wordt veel van medewerkers gevraagd waar veel verwanten geen weet van hebben. Zij zijn blij met De Lichtenvoorde als onderkomen van cliënten, maar hebben niet altijd zicht op wat er speelt en wat er voor nodig is om cliënten goed te begeleiden”. De lokale verwantenraden komen vier keer per jaar samen. Dat is voor Wilhelmien beter te combineren dan de Centrale Verwantenraad nu haar man gepensioneerd is en ze ook nog vrijwilliger is voor anderen. 

Stationslaan
Maria en Wilhelmien zijn beide erg enthousiast over De Lichtenvoorde en zeker over het personeel van de Stationslaan. Bij het weg gaan benadrukt Wilhelmien nog een keer dat zij niet vooraan wil staan in dit verhaal. “Het gaat om de cliënten en dat zij het goed hebben”.