Direct contact Telefoon (0544) 37 11 30
Tekstgrootte
Telefoon

Bestuurlijke fusie Stichting Elvee en De Lichtenvoorde

De Lichtenvoorde en Stichting Elvee gaan bestuurlijk fuseren. We werken al 25 jaar samen op Zorgboerderij De Lindeboom in Harreveld. De ervaringen zijn positief en daarom willen we de samenwerking op deze manier versterken. De fusie gaat 1 januari 2020 in. 

Continuïteit waarborgen
De locatie Lindeboomweg is gelegen in het buitengebied van Harreveld en omvat een dagbestedingslocatie. Dit is het zogenaamde achterhuis en is van Elvee. Daarnaast is er de woonlocatie voor jongeren. Dit betreft het zogenaamde voorhuis en is van De Lichtenvoorde. De visie van Elvee sluit nauw aan op onze visie. Als we nog meer samenwerken en gebruikmaken van elkaars kennis en ervaring kunnen we de kwaliteit en continuïteit beter waarborgen.

Dieren, werken en vrije tijd

Binnen De Lichtenvoorde is vanuit de teams informatie opgehaald over wat cliënten belangrijk vinden. Hieruit kwam als één van de prioriteiten naar voren dat cliënten graag dieren geïntegreerd zien in de dienstverlening. Dat kan op veel verschillende manieren, en een zorgboerderij is daar een belangrijke vorm van. Daarnaast is werken en vrije tijd belangrijk voor de kwaliteit van leven van de cliënt. Gezien door de ogen van de cliënt. Door de bestuurlijke fusie kunnen we die kwaliteit goed borgen en een doorlopende afstemming hebben tussen wonen en werken.

Hoge kwaliteit dagbesteding

Stichting Elvee heeft kennis van agrarische dagbesteding en blijft die inzetten op zorgboerderij De Lindeboom. Wij brengen extra kennis op het gebied van zorgbegeleiding, waardoor de zorgboerderij nog beter voldoet aan alle eisen die gesteld worden door de overheid. Hierdoor blijft de kwaliteit van de dagbesteding op een hoog niveau.