Direct contact Telefoon (0544) 37 11 30
Tekstgrootte
Telefoon

De Lichtenvoorde 2e in Vernet Health Ranking 2017

Met een cijfer van 9,7 is De Lichtenvoorde in 2017 op de 2e plaats geëindigd in de Vernet Health Ranking. Dit is de ranglijst van best presterende organisaties binnen de gehandicaptenzorg in Nederland op het gebied van ziekteverzuim en inzetbaarheid. 

Alles in één rapportcijfer
De Vernet Health Ranking laat in één cijfer zien hoe De Lichtenvoorde binnen de gehandicaptenzorg presteert op het gebied van ziekteverzuim en de bijbehorende verzuimschade. De Vernet Health Ranking wordt eens per jaar bekend gemaakt met een Awarduitreiking voor de beste 3. De berekening van de Vernet Health Ranking is gebaseerd op een aantal verzuimonderdelen. De belangrijkste zijn:

  • het verzuimpercentage; 
  • de meldingsfrequentie; 
  • de duurklasse en de verzuimkosten per FTE. 

De metingen zijn per leeftijdsklasse gedaan, waarbij er rekening wordt gehouden met de leeftijdsopbouw binnen de organisatie.

Een geweldig resultaat!
Voor De Lichtenvoorde is een 2e plaats een geweldig resultaat. Onze verzuimvisie en ons beleid is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

  • Openheid en aandacht;
  • Kijken naar mogelijkheden;
  • Verantwoordelijkheid nemen;
  • Betrokkenheid. 

Binnen De Lichtenvoorde wordt veel gedaan aan ziekteverzuimbegeleiding en duurzame inzetbaarheid, zodat medewerkers zo lang mogelijk gezond, gemotiveerd en met plezier aan het werk zijn en blijven. Het is natuurlijk een geweldig resultaat dat we samen hebben geboekt! Een resultaat waar we bijzonder trots op zijn!