Direct contact Telefoon (0544) 37 11 30
Tekstgrootte
Telefoon

Geslaagde themacafés en Inspiratiedag Wet zorg en dwang

Op 1 januari 2020 gaat de Wet zorg en dwang (Wzd) in. De Wzd komt in de plaats van de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz). Het is een nieuwe wet die veel cliënten bij De Lichtenvoorde raakt. De wet zorgt er voor dat mensen met een beperking zo min mogelijk zorg krijgen die tegen hun wil ingaat. De kern van de wet is namelijk ‘Nee, tenzij’. Cliënten krijgen dus zorg waar ze het mee eens zijn. Alleen als het echt niet anders kan, mag zorg onvrijwillig worden gegeven. In de wet heet dit ‘onvrijwillige zorg’.

Om die reden werd er een Inspiratiedag Wet zorg en dwang georganiseerd en verschillende themacafés. Beiden waren een groot succes! 

Mooie gesprekken tijdens themacafé
De themacafés waren georganiseerd op verschillende avonden en werd drukbezocht. Medewerkers, cliënten en verwanten gingen met elkaar gesprek.

Wat betekent vrijheid voor jou?
Wat betekent veiligheid voor jou?
Wat betekent (on)vrijwillige zorg?

Enkele citaten van deelnemers:
"Kans om de grens op te zoeken."
"Veiligheid maakt vrij."
"Door ervaring word je wijs."

Energieke en mooie discussies tijdens Inspiratiedag

De Inspiratiedag Wet zorg en dwang (Wzd) was een groot succes! Er was een mooie gemixte samenstelling aanwezig van pb-ers, gedragskundigen, zorgteammanagers, verpleegkundig adviseur, Raad van Toezicht, medezeggenschap en leden van de projectgroep Wzd. Dit maakt dat we er ook echt samen mee aan de slag kunnen. Loes den Dulk nam de aanwezigen op praktische en inspirerende wijze mee door een aantal hoofdthema’s van de Wzd. Er zijn zinvolle, energieke en mooie discussies gevoerd. Zo hebben we gediscussieerd over onder andere onvrijwillige zorg, wilsbekwaamheid, verzet, ernstig nadeel en zeggenschap.

            “ Onvrijwillige zorg:
alles wat een cliënt wel wil maar niet mag en
alles wat een cliënt niet wil maar wel moet “

Er zijn mooie gesprekken gevoerd over de balans tussen vrijheid, veiligheid en goede zorg. Er is gediscussieerd over keuzes die wel of niet gemaakt mogen worden. Over eigen normen en waarden. En we hebben de kennis over de Wzd getest in de quiz ‘Test je kennis over de Wzd’.


Denken in mogelijkheden

En samen gaan we ervoor: nog betere zorg voor cliënten. In het kader van Wet zorg en dwang volgen er volgend jaar scholingen. De nieuwe wet stimuleert ons om iedere keer weer na te denken over de vrijheid van cliënten. Waarbij we goed luisteren naar de wensen, verzet nog beter gaan herkennen en hier met elkaar passende antwoorden op gaan bedenken. Met als doel om de cliënt zo veel mogelijk vrijheid en geluk te bieden. Soms zal dat best voor dilemma’s en uitdagingen zorgen en vraagt het van ons om te durven. Maar die uitdaging gaan we graag aan. Want dat is waar we als De Lichtenvoorde voor staan!