Direct contact Telefoon (0544) 37 11 30
Tekstgrootte
Telefoon

Innovatie beter aansluiten bij behoeften cliënten en medewerkers

Innovatie kan een positief verschil maken in de kwaliteit van leven door de ogen van de cliënt. Het doel hierbij is dat innovaties beter aansluiten bij de behoeften van de cliënten en medewerkers, waardoor de kwaliteit van de zorg verbetert en ook in de toekomst kan worden gewaarborgd.

Sociale innovatie

Bij innovatie denken veel mensen aan zorgtechnologie. Wat bij het implementeren van zorgtechnologie misschien wel belangrijker is, is sociale innovatie. Sociale innovatie gaat over het daadwerkelijke gebruik van de technologische oplossing. Hierbij gaat het om ondersteuning op houding, overtuigingen, gedrag, gewoonten, vaardigheden en werkprocessen. Om innovatie duurzaam op de kaart te zetten binnen een organisatie is draagvlak nodig op al deze gebieden. Draagvlak vanuit het primaire proces, draagvlak vanuit het management en draagvlak vanuit een cliënten- en verwantenraad.

Bij innoveren gaat het maar 25% om technologische innovatie en voor 75% om de mensen in het primaire proces. Met sociale innovatie stel je de behoefte van de medewerkers en cliënten centraal, waardoor de innovatie makkelijker wordt geaccepteerd. Alleen dan kan een innovatie succesvol worden geïmplementeerd.

Meer weten?

Klik hier
voor het hele artikel waarin staat hoe De Lichtenvoorde dit realiseert.