Direct contact Telefoon (0544) 37 11 30
Tekstgrootte
Telefoon

Kwaliteitsrapport 2018 - In gesprek met elkaar

In gesprek met elkaar

De titel van het kwaliteitsrapport 2018 is 'In gesprek met elkaar'. Deze titel is ontstaan uit een gesprek met de Centrale Cliëntenraad en de Centrale Verwantenraad. Dit is waar het om gaat, geven zij aan. Als je echt in contact bent met elkaar, dan krijg je ook de hulp die je nodig hebt. Met deze titel geven we aan wat een belangrijk thema was en is voor De Lichtenvoorde.

In het kwaliteitsrapport vertellen we hoe we binnen De Lichtenvoorde omgaan met kwaliteit. Wat verstaan we onder kwaliteit? Wat gaat goed en wat kan beter? Dit bekijken we vanuit de drie bouwstenen die vanuit het kwaliteitskader zijn vastgesteld:

- Het zorgproces rondom de individuele cliënt
- Cliëntervaringen
- Zelfreflectie in zorgteams

Daarnaast kijken we ook kritisch naar onze organisatie. En niet als doel op zich, maar om de kwaliteit van leven van cliënten te verbeteren.

De Lichtenvoorde is een transparante organisatie. Dat zit in ons DNA. Het schrijven van het rapport geeft ons inzicht in ‘hoe we het eigenlijk doen’. We zijn trots op hoe we als organisatie ons werk doen. En we zien ook belangrijke verbeterpunten. Het is goed om jezelf zo continu een spiegel voor te houden. De inhoud van het kwaliteitsrapport is een goed startpunt voor ons voor de toekomst om ons te blijven verbeteren.

Lees het kwaliteitsrapport hier: Kwaliteitsrapport 2018 - In gesprek met elkaar

Je kunt hem ook downloaden: Kwaliteitsrapport 2018.

De cliëntenversie vind je hier: Cliëntenversie Kwaliteitsrapport.