Direct contact Telefoon (0544) 37 11 30
Tekstgrootte
Telefoon

Medezeggenschap

Wij willen graag dat jij je prettig voelt bij De Lichtenvoorde. Daarom kun je meepraten over onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Zoals de zorg, de locatie waar je woont en de beslissingen die het bestuur neemt. Dit is medezeggenschap. Ook verwanten (bijvoorbeeld je ouders) en medewerkers van De Lichtenvoorde kunnen meepraten over belangrijke onderwerpen.

Meepraten over jouw zorgplan

Je praat mee over je eigen zorgplan. Hierin staat wat jij wilt en hoe medewerkers van De Lichtenvoorde je daarbij ondersteunen. We maken daarover duidelijke afspraken. Ook je ouders of andere mensen die voor jou belangrijk zijn mogen hierover meedenken.

Meepraten over je woonlocatie

Alle locaties van De Lichtenvoorde hebben een vorm van inspraak op locatie, bijvoorbeeld een locatieoverleg. Hierin praat een groep cliënten over alles wat er speelt op die locatie.

Meepraten over De Lichtenvoorde

Er zijn ook overleggen waarin een groep mensen praat over onderwerpen die voor heel De Lichtenvoorde belangrijk zijn:
Cliënten overleggen in de centrale cliëntenraad (CCR)
Verwanten overleggen in de centrale verwantenraad (CVR)
Medewerkers overleggen in de ondernemingsraad (OR)