Direct contact Telefoon (0544) 37 11 30
Tekstgrootte
Telefoon

Duurzaamheid

Hoe gaat De Lichtenvoorde om met duurzaamheid?
De Lichtenvoorde houdt zich steeds meer bezig met duurzaamheid.

 • De Lichtenvoorde is zich bewust van de Afspraken in de Green Deal Duurzame zorg in het kader van terugdringing CO2-uitstoot. Zo is er
  een contract afgesloten met Eneco waarbij alleen nog groene energie wordt afgenomen. Onze bestaande huisvesting is gescreend op mogelijke energiebesparende maatregelen.
 • Nieuwbouw komt tot stand volgens de laatste bouwbesluiten.
 • De Lichtenvoorde doet aan maatschappelijk verantwoord inkopen.
  Dat betekent dat wij dat doen met aandacht voor het milieu en voor
  sociale aspecten. Zoals goede werkomstandigheden bij de productie van
  goederen, aangepast werk en het tegengaan van voedselverspilling.