Direct contact Telefoon (0544) 37 11 30
Tekstgrootte
Telefoon

Klokkenluidersregeling

De klokkenluidersregeling draagt eraan bij dat De Lichtenvoorde zorgvuldig omgaat met een (vermoeden van een) misstand. In deze regeling staat dat melders van een (vermoeden van een) misstand die uit goede wil handelen, beschermd worden. Het intern kunnen melden van een (vermoeden van een) misstand is belangrijk om maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Een goede regeling draagt ook bij aan een open en veilige organisatie cultuur waarin onze medewerkers zich betrokken voelen bij en verantwoordelijk voelen voor De Lichtenvoorde.