Direct contact Telefoon (0544) 37 11 30
Tekstgrootte
Telefoon

Wat kan ik doen bij een probleem of klacht bij onvrijwillige zorg?

Iedereen die overweegt om een klacht over onvrijwillige zorg in te dienen, kan contact opnemen met een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd. Deze is onafhankelijk van de organisatie en heeft onder meer de taak om cliënten, hun vertegenwoordigers of nabestaanden te adviseren en bij te staan bij het doorlopen van de klachtenprocedure bij onvrijwillige zorg.

Cliëntenvertrouwenspersoon WZD
De cliëntenvertrouwenspersoon heeft tot taak om cliënten of hun vertegenwoordigers desgevraagd advies en bijstand te verlenen in
aangelegenheden die samenhangen met het verlenen van onvrijwillige zorg, met opname en verblijf in een accommodatie of met het doorlopen van de klachtenprocedure van de WZD.

Het cliëntenvertrouwenswerk wordt in Gelderland uitgevoerd door het Adviespunt Zorgbelang www.adviespuntzorgbelang.nl. Voor elke plaats is een specifieke cliëntenvertrouwenspersoon WZD werkzaam. 

Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ)
Wil de klager een klacht indienen over onvrijwillige zorg dan laat De Lichtenvoorde dit beoordelen door de Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ). De klachtenfunctionaris van De Lichtenvoorde verwijst de WZD-klager door naar de cliëntenvertrouwenspersoon WZD. De cliëntenvertrouwenspersoon WZD adviseert cliënten, hun vertegenwoordigers of nabestaanden en helpt bij het doorlopen van de klachtenprocedure. In Gelderland wordt dit uitgevoerd door het Adviespunt Zorgbelang www.adviespuntzorgbelang.nl. Voor elke plaats is een specifieke cliëntenvertrouwenspersoon WZD werkzaam.