Direct contact Telefoon (0544) 37 11 30
Tekstgrootte
Telefoon

Bestuur en RvT

Bestuurder
De bestuurder van De Lichtenvoorde is Hans Poortier. Hij bepaalt het beleid en legt daarover verantwoording af aan de Raad van Toezicht.


Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) van De Lichtenvoorde controleert of de bestuurder zijn werk goed doet en geeft advies. Leden van de RvT worden voor vier jaar benoemd. De RvT bestaat uit vijf mensen.

  • Chris Hut (voorzitter), namens de Centrale Cliëntenraad
  • Jacqueline Santbergen (vicevoorzitter), namens de Centrale Verwantenraad
  • André Timmer, op persoonlijke titel
  • Marion Pronk, namens de ondernemingsraad
  • Sonja Wouda, op persoonlijke titel

Governancecode
De bestuurder en de Raad van Toezicht houden zich aan de Governancecode Zorg. Daarin staan afspraken over goede zorg en goed bestuur. Elke zorgorganisatie in Nederland moet zich aan deze afspraken houden.

Visie op toezichthouden 
Bekijk hier de visie op toezichthouden zoals de Raad van Toezicht dit in 2020 heeft vastgesteld. 

Jaarverslag Raad van Toezicht

Bekijk hier het jaarverslag van 2020

Onkostendeclaraties Raad van Bestuur

Klik hier voor overzicht onkostendeclaraties RvB