Direct contact Telefoon (0544) 37 11 30
Tekstgrootte
Telefoon

Kwaliteitsrapport 2020

In het kwaliteitsrapport 2020 vertellen we hoe we binnen De Lichtenvoorde omgaan met kwaliteit. Wat verstaan we onder kwaliteit? Wat gaat goed en wat kan beter? Dit bekijken we vanuit de drie bouwstenen die vanuit het kwaliteitskader zijn vastgesteld:

  1. Het zorgproces rondom de individuele cliënt
  2. Cliëntervaringen
  3. Zelfreflectie in zorgteams

Daarnaast kijken we ook kritisch naar onze organisatie. En niet als doel op zich, maar om de kwaliteit van leven van cliënten te verbeteren.

De Lichtenvoorde is een transparante organisatie. Dat zit in ons DNA. Daarom zijn we ook blij met de werkwijze voor de jaarrapportage in de vorm van het kwaliteitsrapport. Het schrijven van het rapport heeft ons inzicht gegeven in ‘hoe we het eigenlijk doen’. We zijn trots op hoe we als organisatie ons werk doen. En we zien ook belangrijke verbeterpunten. Het is goed om jezelf zo continu een spiegel voor te houden. De inhoud van het kwaliteitsrapport is een goed startpunt voor ons voor de toekomst om ons te blijven verbeteren.

Lees hier het kwaliteitsrapport 2020. 

Lees hier de cliëntenversie van het kwaliteitsrapport 2020.

Lees hier het kwaliteitsrapport 2019.

Lees hier de cliëntenversie van het kwaliteitsrapport 2019.

Lees hier het kwaliteitsrapport 2018.

Lees hier de cliëntenversie van het kwaliteitsrapport 2018.

Lees ook het kwaliteitsrapport 2017 'Hier gaat het om bij De Lichtenvoorde'.