Direct contact Telefoon (0544) 37 11 30
Tekstgrootte
Telefoon

Transformatietafel

De gemeenten in de Achterhoek werken samen aan hun nieuwe beleid voor het sociaal domein. Dat gaat bijvoorbeeld over zorg voor de jeugd (Jeugdwet), ondersteuning om thuis te kunnen blijven wonen, zoals dagbesteding (Wmo), en begeleiding bij werk (Participatiewet). Zorgorganisaties praten hierover met de gemeenten in bijeenkomsten die ‘transformatietafels’ worden genoemd. Dat doet De Lichtenvoorde ook. Wij geven bijvoorbeeld tegen welke problemen wij aanlopen en geven advies over oplossingen. Op die manier dragen we bij aan goede zorg in ons werkgebied.