Direct contact Telefoon (0544) 37 11 30
Tekstgrootte
Telefoon

Aan wie bieden we ondersteuning?

De Lichtenvoorde ondersteunt mensen met een beperking en eventueel bijkomende problemen. Wij zijn er in heel Oost-Gelderland voor mensen van alle leeftijden: kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Wij bieden zowel ondersteuning op onze locaties als bij mensen thuis.

Alle cliënten met een beperking kun je verwijzen naar De Lichtenvoorde. We bieden voornamelijk ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Ook bieden we ondersteuning bij één of meerdere van de volgende problemen of beperkingen:

  • psychiatrische problemen
  • hechtingsproblematiek
  • ADHD
  • autisme of een stoornis in het autismespectrum (ASS)
  • niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
  • een lichamelijke beperking (LG)