Direct contact Telefoon (0544) 37 11 30
Tekstgrootte
Telefoon

Jeugdwet

Wij bieden de volgende ondersteuning gekoppeld aan indicaties voor jeugdzorg:

Ambulante ondersteuning
De Lichtenvoorde biedt begeleiding en behandeling in de thuissituatie. Het team Ambulant Jeugdhulpverlening krijgt daarbij waar nodig ondersteuning van het team Zorgadvies en behandeling. Zij bieden (psychologisch) onderzoek en advies. Het team bestaat onder meer uit GZ-psychologen en orthopedagogen. Zij verzorgen zelf ook cognitieve gedragstherapie, EMDR en psychomotorische therapie.

Naschoolse opvang en dagbehandeling
Op de speciale basisscholen De Korenburg in Winterswijk en de Ludgerusschool in Lichtenvoorde bieden we naschoolse opvang en dagbehandeling.  Dit is voor kinderen en jongeren met een (licht) verstandelijke beperking en/of autisme en bijkomende problemen. Maar ook voor kinderen en jongeren met een normale intelligentie.

Logeren
De Lichtenvoorde heeft een logeerhuis voor kinderen met een (licht) verstandelijke beperking en bijkomende problematiek in Ruurlo. Ook is er een logeerhuis voor kinderen met autisme of ADHD in Varsseveld.

Spoedzorg
Bij een crisissituatie thuis kunnen kinderen en jongeren met een (licht) verstandelijke beperking en bijkomende problematiek tijdelijk terecht op een locatie in Lichtenvoorde. De nadruk ligt op stabiliteit en het zoeken naar een oplossing voor de toekomst.

Verblijf (met behandeling)
Op diverse locaties in de regio bieden we verblijf (met behandeling) voor kinderen met een (licht) verstandelijke beperking. Waar nodig krijgen cliënten, familieleden en begeleiders ondersteuning van een gedragskundige.