Direct contact Telefoon (0544) 37 11 30
Tekstgrootte
Telefoon

Wlz

Wij bieden de volgende ondersteuning gekoppeld aan Wlz-indicaties:

Wonen
Bij ons wonen mensen met een (licht) verstandelijke beperking met bijkomende problematiek. Zij kunnen hier wonen met of zonder behandeling. Waar nodig krijgen cliënten, familieleden en begeleiders ondersteuning van een gedragskundige.

Wonen voor specifieke doelgroepen
De Lichtenvoorde heeft een aantal locaties voor specifieke cliënten. Er is een locatie voor jongere cliënten (18-23), voor oudere (zorgintensieve) cliënten en voor mensen met NAH en/of een lichamelijke beperking (LG 6/7)).

Dagbesteding/werk 
In diverse activiteitencentra werken mensen met een indicatie voor dagbesteding (begeleiding in groepsverband). Ook begeleiden we mensen met deze indicatie om zelfstandig bij een andere organisatie te werken.