Direct contact Telefoon (0544) 37 11 30
Tekstgrootte
Telefoon

Welke ondersteuning bieden we?

De Lichtenvoorde biedt verschillende soorten ondersteuning aan verschillende doelgroepen. 

Onze ondersteuning valt onder indicaties uit de Jeugdwet, de Wmo of de Wlz.