Direct contact Telefoon (0544) 37 11 30
Tekstgrootte
Telefoon

Professionals

De Lichtenvoorde werkt nauw samen met verwijzers in de regio Oost-Gelderland, zoals gemeenten en huisartsen. Wij bieden diverse vormen van ondersteuning aan cliënten met een (licht) verstandelijke beperking en eventueel bijkomende problemen. Bij De Lichtenvoorde gaan we uit van de eigen kracht en eigen regie van mensen. Kwaliteit van leven gezien door de ogen van de cliënt staat altijd centraal.

Afstemming
Na de verwijzing bespreken we samen met de cliënt en diens netwerk hoe we de ondersteuning vormgeven. Als dat gewenst is, betrekken we ook jou als verwijzer bij dat gesprek. Ook nadat de ondersteuning van start is gegaan houden we je regelmatig op de hoogte en stemmen we waar nodig af. We maken daarvoor gebruik van digitale verslaglegging, waarbij we uiteraard zorgvuldig omgaan met de privacy van de cliënt.

24/7 bereikbaar bij spoedzorg voor jeugd

We beseffen dat het soms nodig is om snel tot een oplossing te komen. Daarom kun je ons, als het gaat om kinderen en jongeren, als verwijzer altijd (24/7) bereiken en kunnen we indien nodig direct starten met de ondersteuning (spoedzorg). Daarbij stellen we ons flexibel en creatief op. We denken altijd in mogelijkheden, ook bij vragen die afwijken.

Integrale ondersteuning

Bij De Lichtenvoorde heeft elke cliënt één vaste contactpersoon (begeleider). Cliënten die je naar ons verwijst, krijgen dus integrale ondersteuning. Waar nodig betrekken we daar specialisten bij. Dit kunnen specialisten zijn van ons eigen team Zorgadvies en behandeling of partners met wie we samenwerken in de keten.

Wil je een cliënt verwijzen naar De Lichtenvoorde? Neem dan contact op met het zorgloket.