Direct contact Telefoon (0544) 37 11 30
Tekstgrootte
Telefoon

Ambulant jeugdhulpverlener, Achterhoek, 24 uur per week


Wij geloven in de kracht van mensen.
We dagen de ander uit om te denken in mogelijkheden. 

Vanuit deze overtuiging doen wij wat we doen.

De Lichtenvoorde ondersteunt mensen met een beperking. We zijn als organisatie volop in beweging. De kwaliteit van leven, gezien door de ogen van de cliënt, staat daarbij centraal. Cliënten bij De Lichtenvoorde maken deel uit van de samenleving. Onze zorg en dienstverlening is er op gericht dat ze zoveel mogelijk de regie over hun eigen leven hebben. En dat ze, waar dat mogelijk is, eigen verantwoordelijkheid nemen.

Voor ons team 'ambulante jeugdhulpverlener zoeken wij een enthousiaste en betrokken:

Ambulant jeugdhulpverlener
(24 uur per week)


Team Ambulante Jeugdhulpverlening
Het team ambulante jeugdhulpverlening biedt in alle 8 Achterhoekse gemeenten ondersteuning aan kinderen, jongeren en hun opvoeders in hun thuissituatie. De ambulant hulpverlener wordt ingezet ten behoeve van geïndiceerde ambulante hulpverlening en ouderbegeleiding. In nauw overleg met ouders wordt gekomen tot een heldere vraag van het gezinssysteem. Vervolgens wordt gezocht naar een passend hulptraject. De ambulant hulpverlener is de contactpersoon voor de ouders en begeleidt hen van het begin tot het eind van het traject.  Ondersteuning aan het gezin en kind geeft verlichting van de problematiek zodat het kind zolang mogelijk in het eigen gezin kan opgroeien en onhoudbare situaties met mogelijk een vlucht in de semi- of intramurale zorg uitgesteld en/of voorkomen kan worden.

Onderdeel van de ondersteuning is om de competenties van ouders zodanig te vergroten dat ze beter functioneren met  betrekking tot ontwikkelingstaken die voor hen relevant zijn en ze, zo nodig met behulp van steun van derden, de ontwikkeling en veiligheid van hun kinderen beter kunnen waarborgen.

Wat zijn de taken?

 • Uitvoeren en vormgeven van begeleidingstrajecten aan kinderen, gezinnen en hun netwerk met als doel ontwikkeling van het kind te optimaliseren in zijn context en het versterken van de competenties van kinderen, ouders en omgeving. Dit in nauwe samenspraak met de gezinnen en aansluitend bij hun behoefte;
 • Bieden van kort- en langdurende hulp en procesmatige begeleiding door gebruik te maken van gerichte hulpverleningsmethodieken;
 • Verrichten van gezin– en/of netwerkanalyses;
 • In samenwerking met de cliënt een hulpverleningsplan opstellen en periodiek evalueren;
 • Bemiddelen en interveniëren in een crisissituatie tijdens de ondersteuning. Signaleren of de veiligheid van kinderen voldoende geborgd is, in nauwe samenspraak met ouders, netwerk en andere hulpverlenende instanties;
 • Als aanspreekpunt fungeren voor vragen uit het netwerk zoals scholen, gemeenten, andere hulpverleners en betrokkenen.

Wat wij vragen

Wij vinden het belangrijk dat medewerkers van het ambulante jeugdhulpverleningsteam vraaggericht, ontwikkelingsgericht, resultaatgericht en samenwerkingsgericht zijn. Daarnaast vragen wij:

 • Een voor de functie afgeronde relevante opleiding met diploma op HBO- niveau en aantoonbare ervaring met de doelgroep;
 • Ervaring in werken met ouders/gezinnen/systemen;
 • Kennis van opvoedings- en ontwikkelingsproblematiek;
 • Sociale vaardigheden, nodig voor het bieden van intensieve begeleiding en behandeling aan jeugdigen (en hun cliëntsysteem) in crisissituaties en het kunnen omgaan met tegengestelde belangen en loyaliteiten;
 • Stressbestendigheid, flexibiliteit en improvisatievermogen vereist bij interventie in crisissituaties;
 • Analytisch vermogen om in crisissituaties op korte termijn te komen tot diagnose en interventie, kennis en ervaring in het werken met kinderen en jongeren;
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden voor het voeren van gesprekken met jeugdigen (en het cliëntsysteem), het rapporteren en adviseren over de uitvoering van het hulpverleningsplan;
 • Het vermogen de regie te voeren over de uitvoering van het hulpverleningsproces in directe samenwerking met andere betrokkenen;
 • Het bezit van het rijbewijs en een auto;
 • Flexibiliteit in werktijden. 

Wat wij bieden

 • Een leuke gevarieerde groep cliënten en medewerkers;
 • Een uitdagende baan met veel dynamiek;
 • Een innovatieve organisatie, waarin zelfsturing en zelfwerkzaamheid ondersteunt en gestimuleerd wordt;
 • Een organisatie die ruimte biedt voor eigen ontwikkeling en scholing;
 • Een salaris conform CAO Gehandicaptenzorg FWG 3.0 functiegroep 45;
 • Aanstelling vooralsnog voor de duur van een jaar met mogelijk zicht op onbepaalde tijd.

Meer informatie?
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Ellen Penterman, zorgteammanager, telefonisch bereikbaar via nummer 0544-371130. 

Solliciteren?
Dan zien wij je reactie graag tegemoet! Je kunt solliciteren tot en met 1 mei 2019.

Je kunt je sollicitatie uitsluitend sturen via www.zorgselect.nl. Hier tref je de vacature aan onder nummer 43464 en heb je direct de mogelijkheid om te reageren.

Iemand tippen

Type
Vacature
Locatie
De Lichtenvoorde, Team Ambulante Jeugdhulpverlening
Werkveld
Gehandicaptenzorg
Opleidingsniveau
Hbo
Arbeidstijd
Part time
Arbeidsovereenkomst
bepaalde tijd, voor de duur van 1 jaar, mogelijkheden voor vast dienstverband
CAO
Gehandicaptenzorg
Informatie verkrijgen bij
Ellen Penterman
Functie(s)
Ambulant jeugdhulpverlener, Achterhoek, 24 uur per week
Publicatiedatum
12 april 2019
Startdatum
z.s.m.
Reageer voor
2 mei 2019