Direct contact Telefoon (0544) 37 11 30
Tekstgrootte
Telefoon

Scholing

Bij De Lichtenvoorde willen we dat medewerkers hun werk professioneel en goed kunnen doen. Daarom hechten we veel belang aan scholing. Als medewerker krijg je scholing die is afgestemd op jouw behoefte in de praktijk.

Voorbeelden van onderwerpen waarover je meer kunt leren zijn:

 • jongeren of ouderen
 • een specifieke ziekte, zoals autisme of niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
 • medische handelingen
 • omgaan met agressie of met moeilijk te begrijpen gedrag
 • veiligheid
 • bedrijfshulpverlening (BHV)
 • wet- en regelgeving

Daarnaast zijn er nog meer mogelijkheden.

Voor onze scholing werken we samen met erkende opleiders. Scholing volg je soms individueel en soms als team. Omdat we de ontwikkeling van medewerkers serieus nemen, maken we hier ook tijd en geld voor vrij. Waar nodig passen we je werktijden aan. Bij De Lichtenvoorde krijg je de kans om als professional te groeien.

Meer info over scholingen

NAH
Binnen De Lichtenvoorde bieden wij medewerkers verschillende scholingen op gebied van NAH, zoals een basiscursus NAH en een verdiepingscursus. We doen dit in samenwerking met de heer Berends. Hij is deskundige en docent op het gebied van NAH. 

Onderwerpen die tijdens deze scholing aan bod komen zijn o.a.:

 • Wat is NAH?
 • Hersenen en gedrag
 • Begrijpen van gedrag
 • Bejegening
 • Bewustwording en het verkrijgen van inzicht waar bepaald gedrag vandaan komt bij mensen met NAH
 • Wat is persoonlijkheid en wat is gedrag ontstaan door NAH?


VG en psychiatrie

Binnen De Lichtenvoorde bieden wij medewerkers verschillende scholingen op het gebied van VG en psychiatrie. In samenwerking met VGGNet hebben wij een scholing ontwikkeld waardoor medewerkers over meer kennis en vaardigheden beschikken die past bij de zorgvraag van de betreffende cliënten. 

Onderwerpen die tijdens deze scholing aan bod komen zijn o.a.:

 • Persoonlijkheidsproblematiek
 • Schizofrenie
 • Medicatie en bijwerkingen
 • Etc. 

Naast deze basisscholing bieden wij ook de mogelijkheid tot aanvullende, verdiepende scholing. Deze wordt op maat gemaakt en biedt de medewerker aanvullende expertise.

Verslavingszorg
Binnen De Lichtenvoorde bieden wij medewerkers verschillende scholingen op het gebied van verslavingszorg. Wij werken hierin samen met Tactus, specialist in verslavingszorg aan jongeren en volwassenen ook in combinatie met andere problematiek. 

Onderwerpen die tijdens deze scholing aan bod komen zijn o.a.:

 • Basiskennis
 • Middeleninformatie
 • Signaleren en begeleiden
 • Gespreksvoering
 • Etc. 

Als je meer wilt weten over deze scholingen of in gesprek wilt met een medewerker die een scholing heeft gevolgd, neem dan contact op met Jacqueline Abbink