Direct contact Telefoon (0544) 37 11 30
Tekstgrootte
Telefoon

Huygensstraat

In het kort

  • Jeugdbehandelgroep
  • Kinderen en jongeren
  • Gedrags- en of psychiatrische problematiek, daaruit vloeiende (forse) gedragsproblemen
  • Al dan niet met een (licht) verstandelijke beperking
  • Intensieve behandeling (24/7)
Beschrijving

In het dorp Gendringen bevindt zich midden in de woonwijk de locatie Huygensstraat. Het is op loopafstand van het centrum van Gendringen. De locatie is onderverdeeld in vier huizen met allen een eigen keuken, woonkamer en badkamer. Het betreffen kleinschalige, huiselijke eengezinswoningen. De vier huizen zijn met elkaar verbonden. Op drie van de vier huizen wonen maximaal vier jongeren. Eén van de vier huizen is een fasehuis. Hier is plek voor twee jongeren waarin een grotere mate van zelfstandigheid wordt verwacht ter voorbereiding op een vervolgplek.

De Huygensstraat is gericht op de behandeling en het verblijf van kinderen en jongeren met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) en tekorten op het gebied van het sociaal aanpassingsvermogen en de (sociale) redzaamheid. Het betreft kinderen en jongeren met bijkomende problematiek, zoals leerproblemen, een psychiatrische stoornis en/of problemen in het gezin en sociale context. Er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig, ’s nachts is er begeleiding aanwezig in de vorm van een slaapdienst.

Indicatie

Om hier te wonen heb je een beschikking van de gemeente of een Wlz-indicatie (vanaf 18 jaar) nodig.

Meer weten?

Wil je meer informatie of wil je een keer komen kijken? Of wil je weten of en wanneer er een plek vrij is op de Huygensstraat? Dan kun je contact opnemen met het zorgloket. Het zorgloket kan je ook verder helpen met de beschikking/indicatie en je aanmelding.

Contact

Locatie Huygensstraat
Huygensstraat 15
7081 AM Gendringen
(0544) 37 11 30