Direct contact Telefoon (0544) 37 11 30
Tekstgrootte
Telefoon

Tongerlosestraat

In het kort

  • kinderen en jongeren
  • (lichte) verstandelijke beperking
  • intensieve behandeling
  • 24/7 begeleiding
  • crisisopvang

Beschrijving
Op de Tongerlosestraat in Lichtenvoorde wonen kinderen en jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking die behoefte hebben aan intensieve behandeling (behandelgroep). Zij hebben bijvoorbeeld klachten door hechtingsproblemen, een ontwikkelingsstoornis, (forse) gedragsproblemen, autisme of een stoornis in het autistisch spectrum (ASS) of ADHD. Daardoor lukt het niet meer om thuis te wonen. Op de locatie is dag en nacht begeleiding aanwezig.

We bieden hier ook crisisopvang aan kinderen en jongeren die tijdelijk niet meer thuis kunnen wonen. Dan kan allerlei redenen hebben. Ook daarbij zijn verschillende vormen van ondersteuning mogelijk. In de eerste plaats is de ondersteuning gericht op stabiliteit, rust, structuur en veiligheid. 

In totaal is er op de Tongerlosestraat plek voor 12 kinderen en jongeren. De locatie bestaat uit twee woningen die door een garage met elkaar zijn verbonden. Iedereen heeft een eigen kamer. Daarnaast is er een huiskamer waar kinderen met elkaar spelen en samen eten. In de tuin staan verschillende speeltoestellen. 

Indicatie
Om hier (tijdelijk) te wonen heb je een beschikking van de gemeente of een Wlz-indicatie (vanaf 18 jaar) nodig.

Meer weten?
Wil je meer informatie of wil je een keer komen kijken? Of wil je weten of en wanneer er een plek vrij is op de Tongerlosestraat? Dan kun je contact opnemen met het zorgloket. Het zorgloket kan je ook verder helpen met de beschikking/indicatie en je aanmelding. 

Contact
Locatie Tongerlosestraat
Tongerlosestraat 21-23
7131 WH Lichtenvoorde
(0544) 37 11 30