Direct contact Telefoon (0544) 37 11 30
Tekstgrootte
Telefoon

Tongerlosestraat

In het kort

  • Jeugdbehandelgroep
  • Kinderen en jongeren
  • Gedrags- en of psychiatrische problematiek
  • Al dan niet met een (licht) verstandelijke beperking
  • Naast reguliere behandeling, enkele plekken kort verblijf (spoedzorg jeugd)

Beschrijving
In Lichtenvoorde bevindt zich de locatie Tongerlosestraat. Het is een locatie bestaande uit twee huizen die aanééngeschakeld zijn met beiden een eigen woonkamer, keuken en afgeschermde ruime tuin. In ieder huis verblijven maximaal 6 kinderen/jongeren en ieder heeft zijn eigen slaapkamer.
De Tongerlosestraat is gericht op de behandeling en het verblijf van kinderen en jongeren met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) en tekorten op het gebied van het sociaal aanpassingsvermogen en de (sociale) redzaamheid. Het betreft kinderen en jongeren met bijkomende problematiek, zoals leerproblemen, een psychiatrische stoornis en/of problemen in het gezin en sociale context. Er is 24-uurs begeleiding aanwezig; in de nacht in de vorm van een slaapdienst.
Naast de acht plekken voor reguliere behandeling heeft de Tongerlosestraat vier plekken beschikbaar voor kortverblijf (spoedzorg jeugd).

Indicatie

Om hier (tijdelijk) te wonen heb je een beschikking van de gemeente of een Wlz-indicatie (vanaf 18 jaar) nodig.

Meer weten?

Wil je meer informatie of wil je een keer komen kijken? Of wil je weten of en wanneer er een plek vrij is op de Tongerlosestraat? Dan kun je contact opnemen met het zorgloket. Het zorgloket kan je ook verder helpen met de beschikking/indicatie en je aanmelding.

Contact

Locatie Tongerlosestraat
Tongerlosestraat 21-23
7131 WH Lichtenvoorde
(0544) 37 11 30