Direct contact Telefoon (0544) 37 11 30
Tekstgrootte
Telefoon

Therapie

Team Zorgadvies en behandeling biedt verschillende vormen van therapie. De drie therapieën die onze cliënten het vaakst volgen zijn cognitieve gedragstherapie, EMDR en psychomotorische therapie.

De cliënt krijgt vaak wekelijks ongeveer drie kwartier therapie. De meeste therapieën duren niet langer dan 12 weken.

Cognitieve gedragstherapie
Cognitieve gedragstherapie richt zich op de relatie tussen gedachten (cognitie) en gedrag (handelen). Door gedachten te bespreken, te begrijpen en te veranderen, kun je je beter voelen en je anders gaan gedragen. Onze therapeuten hebben veel ervaring met het toepassen van gedragstherapie bij cliënten met een (licht) verstandelijke beperking. Gedragstherapie is bijvoorbeeld nuttig voor cliënten met een trauma en angst- of hechtingsproblemen.

EMDR
EMDR is een kortdurende therapie bij klachten na een ingrijpende ervaring, zoals een ongeval of (seksueel) geweld. Het gaat dan om klachten als angst, herbelevingen, verdriet, slaapproblemen of boosheid. Onderdeel van de therapie is dat de therapeut een vinger heen en weer beweegt voor de ogen van de cliënt. Ondertussen bespreken ze samen de herinnering. De methode werkt snel en is bewezen effectief. De herinnering krijgt een minder sterke en emotionele lading, waardoor de klachten verdwijnen.

Psychomotorische therapie

Psychomotorische therapie (PMT) is een therapievorm waarbij de cliënt vooral veel doet in plaats van praat. Deze therapie is heel geschikt voor cliënten die het moeilijk vinden om over problemen te praten. Door sport- en beweegoefeningen leren cliënten anders om te gaan met problemen, zich anders te gedragen en zich beter te voelen. PMT is bijvoorbeeld geschikt voor mensen die snel boos of gespannen zijn of die het lastig vinden om hun grenzen aan te geven.

Voor wie?
Team Zorgadvies en behandeling is er voor alle mensen die onze ondersteuning nodig hebben, binnen en buiten De Lichtenvoorde. 

Meer weten?
Wil je gebruikmaken van onze diensten? Dat kan door je aan te melden bij het zorgloket.